Chulalongkorn University Office of Academic Resources Home
Corporate Social Responsibility | สำนักงานวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย [หอสมุดกลาง], Office of academic resources Chulalongkorn University {Central library]

Corporate Social Responsibility


สำนักงานวิทยทรัพยากรร่วมจัดงานวันเด็กที่สระบุรี

เมื่อ วันที่ 9  มกราคม  2558 สำนักงานวิทยทรัพยากร โดย คณะทำงานโครงการทอดผ้าป่า หนังสือเฉลิม พระเกียรติ 86 พรรษา เพื่อห้องสมุด 3 ดี  อำเภอแก่งคอย  จังหวัดสระบุรี      หนึ่งในโครงการ  One Functional-unit One Community (OFOC) ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้ร่วมจัดกิจกรรมความรู้คู่คุณธรรม   มอบของขวัญวันเด็กแก่นัก เรียน   มอบหนังสือสำหรับ เด็กเข้าห้องสมุด    และ เปิดซุ้มร้านอาหารร่วมกับโรงเรียนและผู้ ปกครอง  ในงานวันเด็กแห่ง ชาติ ประจำปี 2558     ให้ กับโรงเรียนที่โครงการได้ลงพื้นที่พัฒนาห้องสมุด 3 ดี ไปแล้ว เมื่อปี 2557     ได้แก่  โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ อดิศรศึกษา ศูนย์การทหารม้าค่ายอดิศร  และโรงเรียนวัดบุรีการาม อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี   บรรยากาศ เต็มไปด้วยความสนุกสนาน  อบอุ่น       ซึ่งสำนักงานฯ ขอเป็นตัวแทนของชาวจุฬาฯ   ที่ได้แบ่งปันน้ำใจแก่ชาวแก่งคอยให้ความสำคัญกับอนาคตของเด็กไทย     และร่วมกระชับความ สัมพันธ์ที่ดีในลักษณะพี่น้องระหว่างชุมชนสระบุรีกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ส่งความสุขปีใหม่ แด่น้องๆ โรงเรียนธรรมิกวิทยา

เมื่อวันจันทร์ที่ 13 มกราคม 2558 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิมพ์รำไพ เปรมสมิทธ์ ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยทรัพยากร และผู้แทนบุคลากรจำนวน 7 ท่าน ร่วมกันนำพาความสุขปีใหม่จากสำนักงานวิทยทรัพยากร และห้องสมุดคณะอักษรศาสตร์ ศศินทร์ และคณะสัตวแพทยศาสตร์ ในกิจกรรมงดค่าปรับ เป็นเงินบริจาคกว่า 80,000 บาท พร้อมกับของเล่น เวชภัณฑ์ ปฏิทินใช้แล้วและอื่น ๆ ที่ผู้ใหญ่ใจดีหลายท่านมอบให้ ไปสู่เด็กๆ ที่พิการทางสายตา ณ โรงเรียนธรรมิกวิทยา สาขาจังหวัดเพชรบุรี


..ห้องสมุดจากใจชาวจุฬาฯ..

     

เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2557 สำนักงานวิทยทรัพยากร จุฬาฯ ภายใต้การสนับสนุนของโครงการ OFOC และหน่วยงานพันธมิตรจิตอาสาต่างๆ ได้ร่วมกันส่งมอบห้องสมุดให้แก่โรงเรียนวัดบุรีการาม ตำบลห้วยแห้ง อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี นับเป็นห้องสมุดลำดับ ที่ 7 ที่จุฬาฯ มุ่งมั่นตั้งใจส่งมอบความรู้ให้แก่ชุมชนในพื้นที่โครงการพัฒนาที่ดินของ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สระบุรี โดยการปรับปรุงให้เป็นห้องสมุด 3 ดี ประกอบด้วย

 

หนังสือ/สื่อการศึกษาดี  

บรรยากาศดี 

กิจกรรม/บรรณารักษ์ดี 

พร้อมห้องหนังสืออาเซียน และสวนหนังสือชวนรื่นรมย์ นอกจากนี้ เมื่อต้นเดือนกันยายนสำนักงานวิทยทรัพยากร ได้ส่งมอบห้องสมุดให้แก่โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์อดิศรศึกษา ศูนย์การทหารม้า ค่ายอดิศร สระบุรี นอกเหนือจากการสร้างสังคมการเรียนรู้แล้ว ยังเป็นการเชื่อมความสัมพันธ์ที่อบอุ่นจากชาวจุฬาฯ สู่ชุมชนแก่งคอยด้วย


.."อาเซียน น่ารู้" ณ โรงเรียนวัดบุรีการาม..

อิ่มความรู้กันไปแล้ว  สำหรับกิจกรรม อาเซียนน่ารู้ เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม  2557 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  โดยสำนักงานวิทยทรัพยากร ร่วมกับบริษัทสถาพรบุ๊คส์    บมือกันเป็นพันธมิตรจิตอาสาลงพื้นที่สร้างสรรค์กิจกรรมให้แก่โรงเรียนวัดบุรีการาม โรงเรียนวัดหนองน้ำเขียว (วันดาคุณอุปถัมภ์)   และโรงเรียนกองทัพบก อุปถัมภ์อดิศรศึกษา จังหวัดสระบุรี  เพื่อมอบโอกาสและเพิ่มช่องทางในการสร้าง ความรู้ ความเข้าใจพร้อม ทั้งกระตุ้นให้เด็กไทยตระหนักถึงความสำคัญและการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน กิจกรรมครั้งนี้เด็กๆ กล่าวเป็นเสียงเดียวกันว่า อิ่มความรู้ อิ่มท้อง 

เช่นเดียวกับผู้ใหญ่ใจดีตัวแทนจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และสถาพรบุ๊คส์ก็อิ่มใจ กับการเป็นผู้ส่งมอบความรู้ให้แก่เด็กไทย และเราจะแบ่งปันความรู้นี้อีกในโอกาสต่อๆ ไป