ศาสตราจารย์ ดร. เกษม สุวรรณกุล

เกิด : ๑ มีนาคม ๒๔๗๓ ◆ ที่อยู่ : ๖๗ สุขุมวิท ๑๐๑ พระโขนง กรุงเทพฯ ๑๐๒๖๐