ระหว่างพื้นที่ และ รับรู้-ละเลย

4488569724_3946e0f262_o

ระหว่างพื้นที่ และ รับรู้-ละเลย

ณ หอศิลปวิทยนิทรรศน์ ศูนย์วิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

วันที่ 9 เมษายน 15 พฤษภาคม 2553

พิธีเปิดนิทรรศการ วันศุกร์ที่ 23 เมษายน 2553 เวลา 14.00-16.00 น.

ผ่านสายตาของผู้อื่น เราย่อมมองเห็นโลกที่ต่างออกไป

ในสังคมยุคโลกาภิวัฒน์ที่โลกใบเล็กลงเรื่อย ๆ ช่องว่างในจิตใจของคนเรากลับขยายตัวกว้างใหญ่ขึ้นทุกที การมีตัวตนอยู่ในสังคม การใช้ชีวิตในทุก ๆ วัน แต่ละคนต่างสร้างกำแพงขึ้นเพื่อกั้นขอบเขตพื้นที่ของตัวเอง และอาศัยอยู่ในโลกใบเล็ก ๆ นั้น ด้วยความรู้สึกต่าง ๆ กันไป

ครั้งนี้ หอศิลปวิทยนิทรรศน์ได้นำเสนอสองนิทรรศการจากสังคมเดียวกัน ผ่านสองมุมมอง เกิดเป็นโลกสองใบ เพื่อให้เราได้เห็นโลกที่ต่างออกไปจากโลกใบเล็กนี้ที่เราเคยรู้จัก บางครั้งคำตอบที่เราหาไม่เจอในโลกของเราใบนี้ อาจจะอยู่ในโลกอีกใบที่ใครอีกคนมองเห็นก็เป็นได้

________________________________________________________________

วิดีทัศน์เกี่ยวกับนิทรรศการ “ระหว่างพื้นที่” และ “รับรู้ - ละเลย”

บทสัมภาษณ์ภัณฑารักษ์นิทรรศการ “ระหว่างพื้นที่” และ “รับรู้-ละเลย”

ทดสอบการทำงานของระบบก่อนเปิดแสดงนิทรรศการ “รับรู้-ละเลย” โดยศิลปิน เจษฏา ตั้งตระกูลวงศ์

________________________________________________________________

ระหว่างพื้นที่ (Between Spaces)

ศิลปิน: จักรกฤษณ์ อนันตกุล และ ชวนชม บุญมีเกิดทรัพย์

ภัณฑารักษ์: ณรงค์ศักดิ์ นิลเขต

screen-shot-2010-03-13-at-50945-pm screen-shot-2010-03-13-at-51118-pm

alone2 chawnchom-1

ทุกคนมักเรียกร้องหาพื้นที่ส่วนตัว (private space) หากแต่สภาพแวดล้อมรอบตัวเราไม่อาจเอื้ออำนวยได้ เพราะเทคโนโลยีต่าง ๆ ที่แนบชิดติดตัวเราอยู่ตลอดเวลา ทำให้ทุกคนไม่สามารถตัดขาดจากพื้นที่สาธารณะได้ (public space) สภาวะดังกล่าวจึงกลายเป็นความกำกวมที่ทุกคนรู้สึกคุุ้นชิน และไม่สามารถแยกแยะพื้นที่ส่วนตัวและพื้นที่สาธารณะได้ นิทรรศการศิลปะร่วมสมัยระหว่างพื้นที่” (Between Spaces) จึงเป็นการตั้งคำถามต่อพื้นที่ทั้งสองและพื้นที่ของผู้ชม

จักรกฤษณ์ อนันตกุล

ชวนชม บุญมีเกิดทรัพย์

โปรแกรมเพื่อการศึกษาสำหรับนิทรรศการ “ระหว่างพื้นที่”

การบรรยายเรื่องพื้นที่ส่วนตัว-สาธารณะและความกำกวมของพื้นที่

23 เมษายน 2553 เวลา 13.00-14.00 น.

โดยธนาวิ โชติประดิษฐ

________________________________________________________________

รับรู้ - ละเลย (Look -Overlook)

โครงการศิลปะเพื่อการตระหนักถึง

ศิลปิน: เจษฏา ตั้งตระกูลวงศ์

ภัณฑารักษ์: พิชญา ปิยัสสพันธุ์

jedsada-2 jedsada-4

ในชีวิตประจำวัน คนเราพึ่งพาสายตาและเชื่อใจกับโลกที่มันพาให้เราเห็น แต่ในบางครั้ง จิตใจของเราก็หลอกให้เราเชื่อ ว่าเราเห็นในสิ่งที่จริง ๆ แล้วเราไม่เคยมองดูมันเลยสักครั้ง จะดีไหมหากเราจะเริ่มมองดูโลกรอบ ๆ ตัวเราอย่างสังเกตสังกา เรียนรู้มันในทุก ๆ รายละเอียดอย่างที่มันเป็น ไม่ใช่อย่างที่เราคิดว่ามันเป็น

________________________________________________________________

ปรแกรมเพื่อการศึกษาสำหรับนิทรรศการ “รับรู้-ละเลย”

วันศุกร์ที่ 7 พฤษภาคม 2553 เวลา 13.30-15.00 น.

โดยศิลปิน เจษฎา ตั้งตระกูลวงศ์

ณ หอศิลปวิทยนิทรรศน์ ชั้น 7 ศูนย์วิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เจษฎา ตั้งตระกูลวงศ์เป็นศิลปินที่สนใจคุณลักษณะต่าง ๆ ของพื้นที่ที่เขาเข้าไปอยู่หรือทำงานเป็นอย่างยิ่ง ทุกครั้งที่เข้าไปในพื้นที่ใหม่ ศิลปินมักจะสำรวจดูโครงสร้างทางสถาปัตยกรรมเพื่อหาดูว่าพื้นที่นั้น ๆ มีความแตกต่างจากพื้นที่อื่นอย่างไร และอะไรคือเอกลักษณ์ของพื้นที่ที่เขาเข้ามาสำรวจ ในการบรรยายครั้งนี้ ศิลปินจะกล่าวถึงแรงบันดาลใจในการทำงานของตน โดยเฉพาะความสนใจในงานจัดวางแบบเจาะจงพื้นที่ พร้อมทั้งยกตัวอย่างศิลปินที่ทำงานในเทคนิคเดียวกัน

4569966222_cc6d1d90b0_b

________________________________________________________________

ภาพเบื้องหลังนิทรรศการ “ระหว่างพื้นที่” และ “รับรู้-ละเลย”

________________________________________________________________

เกี่ยวกับภัณฑารักษ์และศิลปิน

narongsak-pichaya-curators

พิชญา ปิยัสสพันธุ์

“ถ้าจุดประสงค์ของนิทรรศการต้องการให้คนดูเข้าใจว่าอะไร แล้วคนดูเขาเข้าใจอย่างนั้น มันก็โอเค หรือกระตุ้นให้คนคิดต่อ คือการที่จะดูงานศิลปะที่ดี มันไม่ได้อยู่แค่ว่า ดูแล้วสวย กลับบ้านแล้วก็จบ เราอยากให้เขามาดูแล้ว หลังจากนั้นมันมีอะไรติดใจกลับไป แล้วอาจจะคิดต่อว่า มันใช่อย่างที่เราคิดรึเปล่า หรือจะต้องกลับมาดูอีกที เพื่อที่จะได้เข้าใจมากขึ้น ซึ่งคิวเรเตอร์ควรจะกระตุ้นให้คนคิด กระตุ้นให้รู้สึกอะไรใหม่ๆ ตรงนี้แหละ ที่เราคิดว่า มันน่าจะเป็นความสำเร็จของคิวเรเตอร์”

ณรงค์ศักดิ์ นิลเขต

เกิดเมื่อปี 2526 ที่กรุงเทพฯ สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาจากโรงเรียนอำนวยศิลป์ ด้วยความสนใจทางด้านศิลปวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ จึงตัดสินใจเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรีที่มหาวิทยาลัยศิลปากร คณะโบราณคดี วิชาเอกมานุษยวิทยา วิชาโทประวัติศาสตร์ศิลปะ หลังจากจบการศึกษามีความสนใจด้านการจัดการศิลปวัฒนธรรม จึงเข้าศึกษาหลักสูตรวุฒิบัตร การบริหารงานศิลปวัฒนธรรม ที่ศูนย์ศิลปะนานาชาติ สมาคมฝรั่งเศส หลังจากนั้น ก็ได้มีโอกาสทำงานด้านการจัดการและประสานงานที่โรงละครอักษรา พร้อมทั้งโครงการศิลปะ ภาพยนตร์ และการออกแบบต่างๆ ปัจจุบันกำลังศึกษาระดับปริญญาโท สาขาทฤษฎีศิลป์ คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

jedsada-artist-korea

อาจารย์เจษฎา ตั้งตระกูลวงศ์

สาขาวิชาทัศนศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
วุฒิการศึกษา BFA San Francisco Art Institute , U.S.A.
MFA (Distinction) Slade School of Fine Art UCL , U.K.

jackkrit

จักรกฤษณ์ อนันตกุล

Founder of Design Reform Council, graphic designer, Illustrator, Sonic Artist and VDO Artist
B.F.A (Communication Design). School of fine and applied arts, Bangkok University. Thailand.

chawnchom

ชวนชม บุญมีเกิดทรัพย์

การศึกษา
2539 – วิทยาลัยช่างศิลป กรมศิลปากร
2544 – ศิลปกรรมศาสตร์บัณฑิต ภาควิชาวิจิตรศิลป์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง
2550 – ศิลปมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาพพิมพ์ บัณฑิตวิทยาลัย คณะจิตรกรรมประติมากรรม
และภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

ปัจจุบัน เป็นคนทำงานศิลปะอิสระ สร้างงานของตนเอง ทำภาพประกอบในหนังสือเรื่องเล่าหลังเขาพิเรนีส,ฮอกไกโดในวันที่หิมะละลาย,โตเกียวมิยาเงะ,โตเกียวทะบิจิ และทำโฟโต้คอลลาจใน honda.co.th/freed และทำเสื้อผ้าในงานมิวสิควีดีโอ

Print Friendly