ใจเขาใจเรา

24 กรกฎาคม – 15 สิงหาคม 2551
ใจเขาใจเรา
ศิลปะแห่งการอยู่ร่วมกัน

dscf0027 dscf0021 dscf0017 dscf0004

dscf0010 dscf0025 dsc09592 dsc09637

ศิลปิน
อริญชย์ รุ่งแจ้ง,อีริค ไวส์,
เจอรัล แวน เดอร์ แค็พ, ลีโอ คูเปอร์ส,
นิพันธ์ โอฬารนิเวศน์,
นัทส์ โซไซตี้และแพรคทิเคิล สตูดิโอ,
ปรัชญา พิณทอง, อ๊อตโต้ เบอร์เช็ม
และ ท็อป จ่างตระกูล

เทศกาลศิลปะร่วมสมัย “ใจเขาใจเรา:ศิลปะแห่งการอยู่ร่วมกัน” ที่รวบรวมกลุ่มคนทำงานหลากสาขา อาทิ วงการแพทย์ ศิลปะร่วมสมัย นักจัดการศิลปะวัฒนธรรม กลุ่มนักออกแบบ นักร้อง นักแสดง นักจัดปาร์ตี้ นักเขียน องค์กรรัฐและเอกชน และผู้มีเชื้อเอชไอวี มาร่วมกันนำเสนอทัศนคติใหม่ต่อสถานการณ์โรคเอดส์ในสังคมไทย ผ่านผลงานทัศนศิลป์ ดนตรี และกิจกรรมสร้างสรรค์อื่นๆ โดยมุ่งเน้นให้ประชาชนลดอคติต่อการแบ่งแยก และการตีตราผู้ติดเชื้อ ซึ่งผลงานศิลปะทุกชิ้นที่จะปรากฎในนิทรรศการนั้น จะกระตุ้นการรับรู้เชิงบวก และชี้ให้เห็นอีกด้านที่แตกต่างของโรคเอดส์ ตลอดจน การอยู่ร่วมกันกับผู้มีเชื้อเอชไอวี

_______________________________________________________________________________

นิทรรศการ

_______________________________________________________________________________

บรรยายนิทรรศการ

_______________________________________________________________________________

Print Friendly