จะไม่ร้องไห้ให้ใครเห็น

page-5re page-2re page-4re mont1re

17 เมษายน – 17 พฤษภาคม 2551
Will  Not Cry in Public
งานนิทรรศการศิลปะสื่อหลายแขนง โดย โอฬาร เนตรรังษี , ปฐมพล  เทศประทีป  และ สถิตย์ ศัสตรศาสตร์

“จะไม่ร้องไห้ให้ใครเห็น” เป็นงานแสดงศิลปะประเภทสื่อ โดยกลุ่ม  ยีลด์ ศิลปินรุ่นใหม่ ประกอบด้วย โอฬาร  เนตรรังษี , ปฐมพล  เทศประทีป  และ สถิตย์ ศัสตรศาสตร์  ศิลปินทั้งสามจบการศึกษาจากคณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พวกเขาเกิดในช่วงยุคหลังสิบสี่ตุลาฯ  มีความสนใจร่วมกันในหนังอิสระ  เพลงและวัฒนธรรมทางเลือก  นิทรรศการครั้งนี้  เป็นการตั้งคำถามเกี่ยวกับพื้นที่ส่วนตัวและสาธารณะ  การควบคุมและการยินยอม ความจริงและความลวง
ศิลปินรุ่นใหม่กลุ่มนี้ทำงานเกี่ยวกับความรู้สึกและการรับรู้ของพวกเขาต่อโครงสร้างสังคม  และ
การถูกครอบงำของระบบ  และสื่อกระแสหลักที่มีอิทธิพลต่อเราในหลายระดับและหลากมิติ

Print Friendly