Brand New 2009

13 มีนาคม -14 เมษายน 2552
Brand New 2009
เวทีสำหรับศิลปินและนักวิจารณ์ศิลปะรุ่นใหม่

bussaraporn-work02 001 003 002

หอศิลปวิทยนิทรรศน์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
13 มีนาคม -14 เมษายน 2552
แถลงข่าวและเสวนาร่วมกับศิลปิน: 13 มีนาคม 2552 เวลา 16.00-18.00 น.
พิธีเปิดนิทรรศการ: 13 มีนาคม 2552 เวลา 18.00 น.
ศิลปิน บุษราพร ทองชัย ดวงกมล แสวงสิน และ พร้อมบุญ ชุณห์ช่วงโชติ
นักวิจารณ์ สุริยะ ฉายะเจริญ ณรงค์ศักดิ์ นิลเขต ธนวัฒน์ กันภัย และ ภาริณี อินทร์สูงเนิน

ภัณฑารักษ์ กฤติยา กาวีวงศ์
ผู้ช่วยภัณฑารักษ์ แมรี่ ปานสง่า

เกี่ยวกับ แบรนด์ นิว
โครงการศิลปกรรมแบรนด์นิว เป็นโครงการที่ดำเนินต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 6 ด้วยความร่วมมือจากหอศิลป์ร่วมสมัย หลายแห่งในพื้นที่กรุงเทพมหานคร โครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนศิลปินรุ่นใหม่ให้มีโอกาสแสดงผลงานเดี่ยว โดยปราศจากการกำหนดหัวเรื่อง และเปิดโอกาสให้กับนักวิจารณ์ศิลปะร่วมสมัยหน้าใหม่ นำเสนอผลงานเขียน เพื่อพัฒนาผลงานให้ก้าวไปสู่การเป็นศิลปินและนักวิจารณ์อาชีพต่อไปในอนาคต นอกจากนี้กิจกรรม โครงการยังมุ่งหมาย ให้เกิดการแลกเปลี่ยนผู้ชม และผู้สนใจงานศิลปะระหว่างหอศิลป์ที่ร่วมโครงการ และสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างหอศิลป์ร่วมสมัยในกรุงเทพฯ

โดยในปีนี้ได้เชิญภัณฑารักษ์ชาวไทย คุณกฤติยา กาวีวงศ์ เป็นผู้คัดสรรศิลปินจำนวน 4 คน และ 1 กลุ่ม และ นักวิจารณ์ 6 คนเข้าร่วมโครงการ จากผลงาน 40 โครงการ พวกเขาเป็นศิลปิน
และ นักวิจารณ์รุ่นใหม่ ที่จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัย ในประเทศและต่างประเทศ ผลงานส่วนใหญ่ เกี่ยวกับประสบการณ์ส่วนตัว ในชีวิตประจำวันที่อยู่ในเมือง ภายใต้กฎเกณฑ์ของสังคม ระบบ พื้นที่ และ สถานะทางเพศ แสดงออกด้วยเทคนิค หลากหลายเช่นวาดเส้น ภาพถ่าย วีดีโอจัดวาง
และ ผลงานศิลปะแบบมีส่วนร่วม ซึ่งแตกต่างกัน เช่นเป็นงานศิลปะ ที่สะท้อนความเป็นไปของสังคม แสดงความคิดเห็น วิพากษ์วิจารณ์ หรือ แม้กระทั่งทำการเสนอแนะทางออกให้กับเรา

เกี่ยวกับโครงการและศิลปิน
ศิลปิน ที่เข้าร่วมแสดงผลงาน ณ หอศิลปวิทยนิทรรศน์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คือ ดวงกมล แสวงสิน บุษราพร ทองชัย และ พร้อมบุญ ชุณห์ช่วงโชติ ผลงานของพวกเขาต่างเกี่ยวข้องกับเรื่องราวส่วนตัว
และประสบการณ์ต่อชีวิต ประจำวัน และสภาพสังคมที่กดดัน และเต็มไปด้วยกฎระเบียบ

ดวงกมล แสวงสิน เป็นศิลปินหญิงที่พึ่งจบจากคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ทำงานภาพถ่ายชุดสภาวะไม่มั่นคงทางอารมณ์ เธอต้องการถ่ายทอดสภาวะไม่มั่นคงทางอารมณ์โดยการสร้างภาพเปรียบเทียบโลกภายในใจผ่านสื่อภาพถ่าย  อาศัยคุณลักษณะเฉพาะของสื่อที่ได้มีการปรับแต่ง ลดทอน หาความเป็นไปได้ และประกอบสร้างขึ้นอีกครั้ง จนเกิดเป็นความจริงชุดใหม่ที่มีนัยยะของสัญลักษณ์เชิงจิตวิทยา โดยมีการประกอบกันขึ้น ขององค์ประกอบ  โครงสร้างทางสถาปัตยกรรม ภาพบุคคลในอิริยาบทต่าง ๆ และบรรยากาศ ทั้งสามองค์ประกอบนี้  ถูกจัดสรรและรวบรวมให้นําเสนอออกมาในรูปแบบของสัญลักษณ์ เพื่อให้อ่านความหมาย และใช้วิจารณญาณ ในการตีความ

ความเป็นเพศของมนุษย์และการตั้งข้อสงสัยต่อการเกิดขึ้นของเพศสภาพโดยมีที่มาจากภาวะความเป็น
เพศหญิงในตนเอง ประเด็นหลักในงานของ บุษราพร ทองชัย ศิลปินหญิงที่เพิ่งสำเร็จการศึกษา
จากคณะจิตรกรรม ประติมากรรม และภาพพิมพ์ สาขาทฤษฎีศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร งานของเธอพยายามที่จะตอบคำถาม และหาข้อสรุปให้กับ ตัวเธอเอง เธอกล่าวไว้ว่า “ข้าพเจ้าเกิดความสงสัยต่อความเป็นเพศของมนุษย์ มากเท่ากับที่ข้าพเจ้ามีความชื่นชม ในความเป็นเพศของตนเอง…” ข้าพเจ้าเริ่มตั้งข้อสงสัย ผนวกกับความขุ่นเคืองใจ อย่างนิดๆต่ออำนาจบางอย่าง ที่ส่งผลต่อการเกิดขึ้นของเธอ และเขา เหล่านั้น แท้จริงแล้วอะไรที่สร้าง และสถาปนาความเป็นเพศให้กับเรา ซ้ำแล้วซ้ำเล่า จนกระทั่งเราเชื่อโดยสนิทใจ ว่า สิ่งสร้างนั้นคือความดีงาม ความถูกต้อง หรือความปกติอย่างที่สุด อย่างไรก็ดี
แม้จะมีความสงสัยต่อการมอบให้ของเพศสภาพโดยสังคม แต่ในอีกด้านหนึ่งข้าพเจ้ากลับพบว่า  ข้าพเจ้าได้กลายเป็นสิ่งสร้างอันสมบูรณ์แบบ ของสิ่งที่ถูกเรียกว่า เพศหญิงไปแล้วโดยปริยาย

พร้อมบุญ ชุณห์ช่วงโชติ ว่าที่บัณทิตจากคณะศิลปกรรมศาสตร์ สาขาวิชาทัศนศิลป์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ จากสภาวะความตึงเครียด การบีบคั้นและถูกกดดันอยู่บ่อยครั้ง ทำให้เขาได้ใช้สภาวะเหล่านี้มาสร้างสรรค์เป็นผลงาน Video Performance และมองย้อนกลับไปเป็นเรื่องขำขัน “smoking” ผลงาน Video Performance ที่แสดงให้เห็นถึง การรับมือของเหล่าบรรดานักสูบบุหรี่กับกฎระเบียบใหม่อย่างการห้ามสูบบุหรี่ในที่สาธารณะ เหมือนที่เขาได้กล่าไว้ว่า “การสูบบุหรี่ในที่สาธารณะในเวลานี้ไม่สามารถที่จะสนองความต้องการได้ตามอำเภอใจ เนื่องด้วยกฎระเบียบที่รัดกุม มากขึ้น ทำให้เกิดความไม่ไว้วางใจในสถานที่ เกิดเป็นปมอยู่ในใจคอยมากระตุ้นจิตใต้สำนึกอยู่บ่อยครั้ง” ซึ่งไม่ต่างจาก ผลงานก่อนหน้าของเขา “control” ที่นำเสนอสภาวะความตึงเครียดของการสื่อสารระหว่าง ผู้ควมคุมกับผู้รับคำสั่ง โดยมีฐิถิและความไม่ไว้วางใจซึ่งกันและกัน และ “experience” ผลงานล่าสุด ที่เกิดจากการบีบคั้นกดดันทางอารมณ์ กับเรื่องประสบการณ์และความไม่มั่นใจ ทำให้เกิดสภาวะไม่ไว้วางใจ ในสถานะการณ์ที่เกิดขึ้น ขาดความเชื่อมั่นในตัวเอง

เกี่ยวกับนักวิจารณ์
ณรงค์ศักดิ์ นิลเขต
เกิดเมื่อปี 2526 ที่กรุงเทพฯ สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาจากโรงเรียนอำนวยศิลป์ ด้วยความสนใจทางด้านศิลป วัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ จึงตัดสินใจเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรีที่มหาวิทยาลัยศิลปากร คณะโบราณคดี วิชาเอกมานุษยวิทยา วิชาโทประวัติศาสตร์ศิลปะ หลังจากจบการศึกษามีความสนใจด้า นการจัดการศิลป วัฒนธรรม จึงเข้าศึกษาหลักสูตรวุฒิบัตร การบริหารงานศิลปวัฒนธรรม ที่ศูนย์ศิลปะนานาชาติ สมาคมฝรั่งเศส หลังจากนั้น ก็ได้มีโอกาสทำงานด้านการจัดการและประสานงานที่โรงละครอักษรา พร้อมทั้งโครงการศิลปะ ภาพยนตร์ และการออกแบบต่างๆ ปัจจุบันกำลังศึกษาระดับปริญญาโท สาขาทฤษฎีศิลป์ คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

สุริยะ ฉายะเจริญ
เกิดเมื่อปี 2524 จบจากวิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบุรี ก็เข้าเรียนต่อที่คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากรจนจบมาด้วยเกียรตินิยมอันดับ2 ในสาขาจิตรกรรม  ขณะนี้กำลังศึกษาระดับปริญญาโททาง ทฤษฎีศิลป์ที่สถาบันเดิม แล้วด้วยการให้โอกาสของโครงการ Brand New 2009 นี้ ทำให้ผมมีกำลังใจขึ้น ในบทบาท ของนักเขียน วิจารณ์ศิลปะ ได้เห็นและรับประสบการณ์การร่วมงานกันระหว่างองค์กร ภัณฑารักษ์ ศิลปิน และนักวิจารณ์ ที่ไม่สามารถหาได้จากสถาบันการศึกษาใดๆ โอกาสดังกล่าวทำให้ผมมีความเชื่อมั่นมากขึ้น ในการที่จะก้าวออกสู่สังคม ในบทบาทนักวิจารณ์หลังจากได้เปิดโลกทัศน์จากการเข้าร่วมโครงการครั้งนี้

ภาริณี  อินทร์สูงเนิน
เกิดเมื่อปี 2530 ที่ กรุงเทพฯ  กำลังศึกษาอยู่ ชั้นปีที่ 4 คณะศิลปกรรมศาสตร์  ภาควิชาทัศนศิลป์  สาขาวิชา ศิลปะจินตทัศน์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร มีความสนใจทางด้าน ปรัชญา การเมือง และศิลปะ  ความสนใจในด้านการวิจารณ์ศิลปะได้เริ่มขึ้นขณะเรียนอยู่ชั้นปีที่ 3 ในรายวิชา Writing in Art  จึงทำให้ได้ฝึกทักษะ ในการเขียนมากขึ้น แม้ว่าจะเรียนปฏิบัติด้วย แต่ก็ได้เห็นความสำคัญของงานวิจารณ์ว่าเป็น สิ่งสำคัญ และสามารถ ช่วยพัฒนางานศิลปะได้มากขึ้น จึงสนใจ และเรียนรู้แนวคิดผลงานของศิลปินเพื่อนำมาวิเคราะห์อยู่เสมอ

ธนวัฒน์  กันภัย

เกิดเมื่อปี 2529 ที่จังหวัดตราด กำลังศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 4 คณะศิลปกรรมศาสตร์ สาขาวิชาเอก ทัศนศิลป์-เซรามิกส์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มีความสนใจในงานเขียนวิจารณ์ผลงานศิลปะ จากการเรียนในวิชา Writing in Art   มีความชื่นชอบในวิชาประวัติศาสตร์ศิลปะวันตก ซึ่งประวัติศาสตร์ศิลปะนี้ ช่วยทำให้เรามอง สิ่งต่างๆเป็น มีความสำคัญ ในการพัฒนาทักษะการเขียนวิจารณ์ผลงานทางศิลปะ

Print Friendly