ตรึกในกาย ในงานร่วมสมัยจากกรุงเทพ

29 พฤษภาคม – 28 มิถุนายน 2551
SENSATIONAL SELVES
ตรึกในกาย ในงานร่วมสมัยจากกรุงเทพ

ภัณฑารักษ์ : ดร.ไบรอัน เครอ์ติน
พิธีเปิด วันพฤหัสบดี ที่ 29 พฤษภาคาม เวลา 18.30 น.

+ ไมเคิล ครอฟท์
+ โธมัส โดนัลด์สัน
+ เฉกสันต์ คงคาเขต
+ วราวุฒิ อินทร
+ วุฒิกร คงคา
+ ไมตรี ศิริบูรณ์
+ Nattarika Thanpridanant

หอศิลป์วิทยนิทรรศน์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดนิทรรศการจิตรกรรมและศิลปะสื่อประสม ที่นำเสนอเบื้องลึกของความนัยที่ศิลปินจินตนาการถึง “ตัวตน” ในมิติที่ว่าด้วยเนื้อหนังมังสา

ผลงานของศิลปินต่างชาติที่ทำงานในเมืองไทย ร่วมกับศิลปินไทย ที่ปรากฏในนิทรรศการ Sensational Selves ต่างก็สอบสวนแนวคิดว่าด้วยร่างกายของคนเรา ที่หลายคนเชื่อว่าเป็นดั่งคู่ตรงข้ามกับแนวคิดทางอภิปรัชญาว่าด้วย วิญญาณ หรือ จิต (และเชื่อมโยงกับแนวคิดว่าด้วย อัตตา ในทางพุทธศาสนา) ศิลปินเหล่านี้ตั้งประเด็นวิพากษ์, นำเสนอนแนวคิด, และเผยมิติต่างๆ ว่าด้วย อัตลักษณ์อันแสดงออกจากร่างกาย ในโลกที่สื่อสารผ่านรูปลักษณ์; ว่าด้วย อำนาจของร่างกายคนที่อาจสำแดงผัสสะ (ของศิลปิน) ที่ประสบผ่านสังคมและสภาวะจิต; และว่าด้วย ที่ทางกับความเกี่ยวเนื่องของทัศนศิลป์ที่สื่อผ่านรูปกายของคนในบริบทของสังคมไทย

ด้วยเหตุนี้ ศิลปะที่ถูกบรรจุไว้ในนิทรรศการ Sensational Selves จึงท้าทายความคิด, ลุ่มลึก, ตรึกตรอง, ประลองปัญญา. ความหลากหลายระหว่างศิลปิน ถูกโยงเข้าหากันด้วยเป้่าหมายเพื่อสร้างภาพรวมอันท้่าทายภาพพจน์ของรูปกายคน ในมิติของความซับซ้อนของประสบการณ์และการแสดงออกผ่านร่างกาย.

จันทร์-ศุกร์: 9.00-19.00 น.
เสาร์: 9.00-16.00 น.
หอศิลป์วิทยนิทรรศน์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ชั้น 7 สถาบันวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)


นิทรรศการ Sensational Selves จะนำเสนอพร้อมกับนิทรรศการคู่ขนาน Floor-Relation-Mirror ซึ่งแสดงผลงานบนกระดาษของ ไมเิคิล ครอฟท์ ที่ Studio 307 อาคาร Silom Galleria, สีลม ซอย 19, กรุงเทพฯ 10500.

Floor-Relation-Mirror จัดแสดงระหว่าง 3-29 มิถุนายน 2551, พิธีเปิด วันเสาร์ที่ 14 มิถุนายน เวลา 17.00 น. โดยการร่วมมือกับ Thavibu Gallery.

Print Friendly