สัญญา : Reinforcing Imagination in the Art of Sanya Wong-Aram

นิทรรศการ “สัญญา” เป็นการรวบรวมงานศิลปะตั้งแต่ปี พ.ศ. 2503 ถึงปัจจุบันของ รองศาสตราจารย์สัญญา วงศ์อร่าม มาจัดแสดง โดยผลงานส่วนใหญ่จะเป็นศิลปะภาพพิมพ์ เทคนิคต่างๆ และงานศิลปะลักษณะอื่นๆ ที่จะนำเสนอในรูปแบบ Multimedia แนวคิดสำคัญ ในการสร้างงานซึ่งเป็นที่มาของชื่อนิทรรศการในครั้งนี้นอกจากจะเข้าใจได้จากภาพรวมของนิทรรศการแล้ว ยังจะสามารถสังเกตได้ในภาพพิมพ์แกะไม้ขนาดใหญ่ ซึ่งบ่งบอกถึงการนำ “สัญญา” หรือ การจำได้หมายรู้เกี่ยวกับเรื่องราวของศิลปะ สังคม วัฒนธรรม และการเมืองในอดีตมาผสมผสาน กับความคิดเกี่ยวกับเหตุการณ์ในปัจจุบันเพื่อให้เกิดการ “เสริมแรง” ของจินตนาการทั้งของ ศิลปิน ขณะปฏิบัติงานและผู้ชมนิทรรศการ

รองศาสตราจารย์สัญญา วงศ์อร่าม เป็นอาจารย์สอนศิลปะที่สร้างสรรค์งานด้านภาพพิมพ์ออก มาอย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่เรียนจบจากภาควิชาภาพพิมพ์ที่มหาวิทยาลัยศิลปากรเป็นรุ่นแรกและ เป็นอาจารย์ที่สาขาศิลปศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รองศาสตราจารย์สัญญา วงศ์อร่าม เป็นศิลปินไทยคนแรกที่ได้รับทุนการศึกษาจากรัฐบาล ฮอลแลนด์เพื่อเรียนต่อด้านภาพพิมพ์ที่กรุงอัมสเตอร์ดัมจนสำเร็จการศึกษาใน พ.ศ. 2518ผลงาน ภาพพิมพ์ของรองศาสตราจารย์สัญญา วงศ์อร่าม เคยได้รับรางวัลเหรียญเงิน และเหรียญทอง แดงจากการประกวดงานศิลปกรรมแห่งชาติ ใน พ.ศ. 2512 และ2517 นอกจากนี้ผลงาน ของรองศาสตราจารย์สัญญา วงศ์อร่ามยังได้รับการสะสมจากนักสะสมงานศิลปะ หอศิลป์และ สถาบันทางศิลปะทั้งในและต่างประเทศ


ภัณฑารักษ์ : อาจารย์ ดร.อภิชาติ พลประเสริฐ
ภัณฑารักษ์ร่วม:อาจารย์ สืบแสง แสงวชิระภิบาล

เวลาทำการ: 9.00น. ถึง 19.00น.
เปิดทุกวัน ยกเว้นวันอาทิตย์และวันหยุดราชการ
หอศิลป์วิทยนิทรรศน์ อาคารสถาบันวิทยบริการ ชั้น 7
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, กรุงเทพฯ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาโทร 022182965


Print Friendly