Streetworks: Inside Outside Yokohama

2 กุมภาพันธ์ – 31 มีนาคม 2550
Streetworks: Inside Outside Yokohama
นิทรรศการศิลปะวีดีทัศน์จากออสเตรเลีย

สถานทูตออสเตรเลียประจำประเทศไทย ร่วมกับหอศิลปวิทยนิทรรศน์ ภูมิใจเสนอ นิทรรศการศิลปะวีดีทัศน์จากออสเตรเลีย Streetworks: Inside Outside Yokohama โดยพิธีเปิดจะจัดขึ้นในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2550 เวลา 18.30 น. ณ หอศิลปวิทยนิทรรศน์ ชั้น 7 สถาบันวิทยบริการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ถนนพญาไท โดยมีเอกอัครราชทูตออสเตรเลีย ฯพณฯ นายวิลเลี่ยม แพทเทอร์สัน เป็นประธานเปิดงาน รวมทั้งภัณฑารักษ์ Mr.David Broker และศิลปิน Craig Walsh ร่วมงาน นิทรรศการเปิดแสดงจนถึงวันที่ 6 มีนาคม 2550

นิทรรศการ Streetworks: Inside Outside Yokohama จัดแสดงผลงานวิดีทัศน์ของศิลปินชาวออสเตรเลียชื่อดังสองคนคือ Shaun Gladwell และ Craig Walsh ผลงานของทั้งสองได้รังสรรค์ขึ้นเพื่อร่วมจัดแสดงในงานเทศกาลศิลปะร่วมสมัยนานาชาติในปีพ.ศ. 2548 ซึ่งเทศกาลนี้จัดขึ้นเป็นประจำทุกสามปีที่เมืองโยโกฮามา ประเทศญี่ปุ่น ผลงานของทั้งสองได้รับการกล่าวขวัญและได้รับความชื่นชมจากผู้ชมอย่างล้นหลาม นิทรรศการนี้จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอตัวอย่างและแนวทางการทำงานวีดีโอทัศน์ของศิลปินออสเตรเลียให้แก่ผู้ชมชาวไทย เพื่อจะได้ชมสร้างความคุ้นเคยและเข้าใจรูปแบบและสไตล์ที่ศิลปินออสเตรเลียใช้วิดีโอในการสื่อสารเรื่องความเป็นตัวตน วิถีชีวิตและสิ่งแวดล้อมรอบตัว

ผลงานวีดีโอ อินสตอลเลชั่นของ Craig Walsh สร้างขึ้นเพื่อทำให้ผู้ชมได้สร้างความเชื่อมโยงระหว่างพื้นที่ของห้องแสดงนิทรรศการกับสภาพแวดล้อมของเมืองภายนอก ในขณะที่ผลงานของ Shaun Gladwell จะนำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับวัฒนธรรมข้างถนน เช่นการเล่นสเก็ตบอรด์ การขี่จักรยานบี เอ็ม เอ็กซ์ หรือการเต้นเบรกแดนซ์ แม้ว่าผลงานที่ทำขึ้นจะมีความแตกต่างในด้านรูปแบบการนำเสนอ แต่กลับมีลักษณะร่วมกันคือการที่ศิลปินต้องการสื่อสารเรื่องราว หรือประเด็นต่าง ๆ ที่ยึดโยงอยู่ด้วยกันระหว่างห้องแสดงนิทรรศการและสังคมเมือง โดยในนิทรรศการจะมีงานที่มีความแตกต่างกันอย่างสุดขั้ว เช่น การแสดงกับการบันทึกเหตุการณ์ ศิลปะชั้นสูงกับศิลปะด้อยคุณค่า วัฒนธรรมย่อยกับวัฒนธรรมที่อยู่ในความนิยมของกระแสหลัก สี่งที่สร้างขึ้นกับสี่งที่เป็นจริง

ภัณฑารักษ์ David Broker และศิลปิน Craig Walsh จะบรรยายพิเศษในหัวข้อเกี่ยวกับนิทรรศการ และความ สัมพันธ์ระหว่างวีดีโอกับวัฒนธรรมในที่สาธารณะ ที่หอศิลปวิทยนิทรรศน์ เวลา 13.00 น. วันศุกร์ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2549

David Broker เป็นนักเขียนด้านศิลปะ นักจัดรายการวิทยุ และผู้อำนวยการหอศิลป์ร่วมสมัย Canberra Contemporry Art Space ตั้งอยู่ที่กรุงแคนเบอร์รา

นิทรรศการศิลปะวีดีทัศน์ Streetworks: Inside Outside Yokohama จัดขึ้นโดยสถาบันเอเชียลิงค์และหอศิลป์ร่วมสมัย Canberra Contemporry Art Space ได้รับการสนับสนุนจากกระทรวงการต่างประเทศ และการค้าของออสเตรเลีย และออสเตรเลีย เคาน์ซิล ซึ่งเป็นหน่วยงานให้คำปรึกษาและสนับสนุน เงินทุนแก่วงการศิลปะของรัฐบาลและกระทรวงการต่างประเทศและการค้าแห่งออสเตรเลีย ต่อจากประเทศไทย นิทรรศการนี้จะนำไปจัดแสดงในประเทศมาเลเซียและสิงค์โปร์

___________________________________________________________________________________________________

พิธีเปิดนิทรรศการ

___________________________________________________________________________________________________

บรรยายนิทรรศการ 1

___________________________________________________________________________________________________

บรรยายนิทรรศการ 2

___________________________________________________________________________________________________

บรรยายนิทรรศการ 3

___________________________________________________________________________________________________

Print Friendly