รักเลี่ยมเศวตสุวรรณ

9 เมษายน – 12 พฤษภาคม 2550
รักเลี่ยมเศวตสุวรรณ
โดย ยุรี เกนสาคู

หอศิลปวิทยนิทรรศน์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอเชิญทุกท่านร่วมรับชมนิทรรศการศิลปะ “รักเลี่ยมเศวต-สุวรรณ” พร้อมกับการกลับมาอีกครั้งของ ยุรี เกน-สาคู ศิลปินหญิงที่กำลังมาแรงในฐานะคลื่นลูกใหม่ของวงการศิลปะร่วมสมัยที่มีจุดเด่นในการใช้สีสันบอกเล่าจินตนาการ และเน้นการทดลองใช้เทคนิคที่หลากหลาย ภายใต้การนำเสนอประเด็นของความรักหลากหลายแง่มุม ผ่านการตั้งคำถามเกี่ยวกับการ “มีอยู่” และ “การเก็บรักษา” สิ่งที่เรียกว่าความรัก รวมถึงการว่าด้วยเรื่อง “การพลัดพราก” และ “ความโดดเดี่ยวของมนุษย์” ที่แฝงอยู่ในตัวงานที่มีสีสันจัดจ้าน

การทำงานชุดนี้ยุรีได้นิยามว่าตนเองสวมบทบาทในการเป็นผู้เล่าเรื่อง คือมีหน้าที่สื่อสารเรื่องราวที่เป็นเรื่องแต่งในจินตนาการผ่านทางงานจิตรกรรมและงานประเภท Art Object โดยศิลปินคำนึงผลของจินตนาการเป็นสำคัญ การเล่าเรื่องในงานแต่ละชิ้น จะสร้างเรื่องราวจากประสบการณ์ของยุรีเอง และจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในสังคม ซึ่งได้รับอิทธิพลมาจาก Media Culture และสิ่งรอบตัวที่อยู่ในชีวิตประจำวัน

ยุรี เกนสาคู ศิลปินลูกครึ่งไทย-ญี่ปุ่น สำเร็จการศึกษาจากภาควิชาทัศนศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ผลงานที่ผ่านมา ได้แก่ “ที่รักหักเหลี่ยมโหด” ในโครงการ Brand New ครั้งที่ 1 ณ หอศิลป์มหาวิทยาลัยกรุงเทพ , “ร้อยแปดเหตุผลคนลืมตัว” (108 paths to Vanity) ณ 100ต้นสน Gallery และ “สปิริช่วลดีจริงๆ” (It’s Spiritually Good!) ณ 100 ต้นสน Gallery โดยในปีที่ผ่านมา ผล งานของเธอได้ถูกนำไปประมูลเพื่อการกุศลที่ประเทศญี่ปุ่น และล่าสุดประมาณเดือนสิงหาคมปีนี้ ยุรีได้รับเชิญให้แสดง Solo Exhibition ในต่างประเทศเป็นครั้งแรก ที่ Yokohama Museum of Art ซึ่งจัดว่าเป็นมิวเซียมที่มีชื่อเสียงและเก่าแก่อย่างมากในญี่ปุ่น

นิทรรศการศิลปะ “รักเลี่ยมเศวตสุวรรณ” เริ่มจัดเเสดงตั้งแต่วันที่ 9 เมษายน – 12 พฤษภาคม 2550 ณ หอศิลปวิทยนิทรรศ์ ชั้น7 สถาบันวิทยบริการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เปิดให้เข้าชมได้ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์ ระหว่างเวลา 9.00 น . – 19.00 น. และวันเสาร์ระหว่างเวลา 9.00 น. – 16.00 น. โดยพิธีเปิดนิทรรศการจะมีขึ้นในวันที่ 20 เมษายน 2550 เวลา 18.30 น .

ในการแสดงงาน ครั้งนี้ ยุรีร่วมกับ ผศ. ดร. สุภาวี ศิรินคราภรณ์ ได้จัดให้มีกิจกรรมพิเศษ (work shop) ขึ้นในวันที่ 18 เมษายน 2550 ณ หอศิลปวิทยนิทรรศ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยเชิญกลุ่มเด็กผู้พิการทางหูมาเยี่ยมชมนิทรรศการ “รักเลี่ยมเศวตสุวรรณ” จากนั้นก็จะชักชวนให้น้องๆมาร่วมทำงานศิลปะโดยอาศัยแรงบันดาลใจจากการชมผลงานของยุรี ซึ่งผลงานของน้องๆเหล่านี้จะนำมาจัดแสดงตั้งแต่วันที่ 19 เมษายน 2550 เป็นต้นไป ณ หอศิลปวิทยนิทรรศ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

นอกจากนี้ขอเชิญท่านที่สนใจร่วมรับฟังการบรรยายพิเศษ จากคุณสิริลักษณ์ จินตนดิลกในหัวข้อ “An observation of Japanese youth culture through contemporary art” และการบรรยายจาก Mr. Stephen Pettifor ในหัวข้อ “Cultural interpretations through the eyes of a farang” การบรรยายทั้ง 2 หัวข้อจะเน้นนำเสนอเกี่ยวกับมุมมองที่เกิดจากการชมผลงานของยุรี โดยหยิบยกประเด็นทางวัฒนธรรมมาเป็นหลักในการอภิปราย การบรรยายพิเศษนี้จะจัดขึ้นที่ ห้องประชุม 7 ชั้น 3 สถาบันวิทยบริการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในวันที่ 4 พ .ค. 2550 เวลา 13.30 น. – 16.00 น.

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หอศิลปวิทยนิทรรศ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หมายเลขโทรศัพท์ 02-218-2965

___________________________________________________________________________________________________

พิธีเปิดนิทรรศการ

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

บรรยายนิทรรศการ

___________________________________________________________________________________________________

Print Friendly