มหรสพแห่งความฝัน ความหวัง และอุดมคติ

18 ตุลาคม – 24 พฤศจิกายน 2550
มหรสพแห่งความฝัน ความหวัง และอุดมคติ
โดย นที อุตฤทธิ์

นิทรรศการผลงานจิตรกรรมล่าสุดของ นที อุตฤทธิ์ ชุด “มหรสพแห่งความฝัน ความหวัง และอุดมคติ” เป็นการนำเสนอผลงานภายใต้การแสดงออกในเรื่องของสัญญะทางความเชื่อ และคำถามเกี่ยวกับเงื่อนไขที่มีอิทธิพลต่อความจริงทางวัฒนธรรมในปัจจุบัน ผลงานถูกนำเสนอผ่านภาพหุ่นนิ่งที่จิตรกรได้เชื่อมประเด็นทางความคิดต่างๆผ่าน วัตถุสิ่งของต่างๆที่เราสามารถพบเห็นหรือมีประสบการณ์ร่วมในชีวิตประจำวัน

ผลงานจิตรกรรมชุดนี้จัดแสดงตั้งแต่วันที่ 18 ตุลาคม จนถึง 24 พฤศจิกายน 2550 โดยมีพิธีเปิดในวันพฤหัสบดีที่ 18 ตุลาคม เวลา 18.30 น. ณ หอศิลปวิทยนิทรรศน์, ชั้น 7 อาคารสถาบันวิทยบริการ (หอสมุดกลาง) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เสวนา
วันพฤหัสบดี ที่ 8 พฤศจิกายน เวลา 13.30-16.00 น.
หัวข้อ “มหรสพแห่ง ความ ฝัน ความหวัง และอุดมคติ”
โดย คุณ นที อุตฤทธิ์ ในหัวข้อ

วันพฤหัสบดี ที่ 15 พฤศจิกายน เวลา 13.30-16.00 น.
- หัวข้อ “Talk by Mukhomn” โดย คุณ มุกหอม วงษ์เทศ
- หัวข้อ “Deja vu” โดย ดร. สายัณห์ แดงกลม

ณ. ห้องประชุม, ชั้น 7 อาคารสถาบันวิทยบริการ (หอสมุดกลาง) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เวลาทำการ: จันทร์ถึงศุกร์ 9.00 – 19.00 น. เสาร์ 9.00 – 16.00 น.
ติดต่อขอรายละเอียดเพิ่มเติมที่ 0-2218-2965

_______________________________________________________________________________

พิธีเปิดนิทรรศการ

_______________________________________________________________________________

บรรยายนิทรรศการ

_______________________________________________________________________________

Print Friendly