มือใครยาวสาวได้สาวเอา

17 เมษายน – 3 มิถุนายน 2549
มือใครยาวสาวได้สาวเอา
สาครินทร์ เครืออ่อน และศิลปินรับเชิญ ไมเคิล เชาวนาศัย

ความเสมอภาคทางโอกาส เปรียบเสมือนจุดหมายอันแสนไกล ณ เส้นขอบฟ้า ที่รอให้ผู้เชื่อมั่นในอุดมการณ์เดินทางไปเยือน เพียงเพื่อจะพบว่า แท้จริงแล้วก็แค่คำโฆษณาชวนเชื่อเพื่อก่อให้เกิดพลังแห่งความหวัง ความอยากได้อยากมี อันเป็นพลังขับเคลื่อนสำคัญของระบบทุนนิยม

ลัทธิจูงใจ สร้างความเชื่อ และความหลงในการแสวงหาโอกาส เพื่อสร้างความมั่งมี กลายเป็นเครื่องมือสำคัญของจักรวรรดิทุนนิยม เป็นกลไกที่เปลี่ยนแปลงค่านิยมด้านจริยธรรมของเราไปทีละน้อย จนการพึ่งพาอาศัยกัน การเผื่อแผ่เห็นใจผู้อ่อนแอ ด้อยโอกาส และการรู้จักเพียงพอ กลายเป็นสิ่งไร้สาระ

สังคมในปัจจุบันเป็นสังคมที่หล่อเลี้ยงด้วยความฝันอันทะเยอทะยาน วัฒนธรรม และวิถีชีวิตถูกเปลี่ยน เราถูกชักจูงให้ศรัทธาในระบบทุนนิยม ให้เชื่อว่าเงินและวัตถุคือปัจจัยหลักที่จะทำให้มาตรฐานชีวิตดีขึ้น และทุกคนมีโอกาสที่จะเป็นเศรษฐีได้เท่าๆ กัน โดยไม่เน้นความชอบธรรมในการแสวงหาความมั่งคั่ง ทุกอย่างถูกตีราคา จนวัตถุกลายเป็นตัวตัดสินอำนาจของบุคคล

ข้าพเจ้าให้ชื่อผลงานนี้ว่า Equal Opportunity? “มือ ใครยาว สาวได้ สาวเอา” ความหมายที่แตกต่าง และการอธิบายคำจำกัดความของคำว่า “ ความเสมอภาคทางโอกาส” คือ ความพยายามที่จะส่งสัญญาณเกี่ยวกับความเป็นจริงที่ปรากฏอยู่ระหว่างความฝัน และความจริงที่ทับซ้อนกันอยู่ในสังคม

สื่อผสมระหว่างวัตถุทางความเชื่อกับสื่ออิเล็กโทรนิก ภาพเคลื่อนไหว เสียง และตัวอักษรกับการนำเสนอ ในรูปแบบที่มีเนื้อความเสียดสีปรากฎการณ์ทางความคิดของผู้คน ด้วยการร่วมแสดงเป็นนางกวักอันเป็นองค์ประกอบสำคัญของงาน ไมเคิล เชาวนาศัย ศิลปิน Performance Art ผู้มีผลงานศิลปะต่อต้านความสมบูรณ์แบบ ย่อมเป็นการเน้นย้ำความคิดเห็นที่มีต่อการโฆษณาชวนเชื่อที่น่ารังเกียจนี้ ให้เด่นชัดขึ้น

สัญลักษณ์นางกวักซึ่งแต่เดิมเป็นสัญลักษณ์แห่งโชคลาภ ยังได้ถูกนำมาเชื่อมโยงกับสภาพความเป็นไปของสังคมปัจจุบัน ความหวังที่หลอมรวมเข้ากับความละโมบ ได้ก่อตัวเป็นรูปธรรม เป็นมหาวิหารแห่งความศรัทธา ที่มีอิทธิพลโน้มนำให้สังคมดำเนินไปในทิศทางที่ผู้มีโอกาสมากกว่าต้องการ นั่นคือการก้าวไปสู่ยุคสมัยแห่งการฉกฉวย การหาเงินโดยไม่ต้องทำงาน คนฉลาดถูกสอนให้เอาเปรียบคนที่มีสติปัญญาด้อยกว่า คนร่ำรวยฉกฉวยผลประโยชน์จากคนยากจน คนมีอำนาจใช้อำนาจแสวงหาผลประโยชน์ให้ตัวเองและพวกพ้อง

สังคมจะเป็นอย่างไรเมื่อความฉลาด ความร่ำรวย และอำนาจ ถูกผนวกเข้าไว้ด้วยกัน บางที การมีจริยธรรม การรู้จักให้ และการนับถือคนที่ความดี อาจเป็นสิ่งที่ควรปลูกฝัง มากกว่าการสร้าง“ความเสมอภาคทางโอกาส” ที่เป็นเพียงอุดมคติสวยหรู แต่ไม่มีทางเป็นไปได้

สาครินทร์ เครืออ่อน

Print Friendly