Capturing the Intangible

unnamed

Capturing the Intangible

สนิทัศน์ ประดิษฐ์ทัศนีย์
แสดงงาน 5 กรกฎาคม ถึง 20 สิงหาคม 2559
ปิดทำการ 16-20 กรกฎาคม และ 25 กรกฎาคม – 7 สิงหาคม
เนื่องด้วยวันหยุดนักขัตฤกษ์และการจัดชั้นหนังสือใหม่ของหอสมุด
เปิดทำการ จันทร์-ศุกร์: 9.00-18.00 น. เสาร์: 9.00-16.00 น.
(เปิดให้บริการถึง 19.00 น. ในวันจันทร์-ศุกร์ ตั้งแต่เดือนสิงหาคมเป็นต้นไป)
ณ หอศิลปวิทยนิทรรศน์ สำนักงานวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

วันพฤหัสบดีที่ 7 กรกฎาคม 2559 
การเสวนาโดยศิลปิน: 17.00-18.30 น.
พิธีเปิดนิทรรศการ: 18.40-20.30 น.
ค่านิยมที่สั่งสมมาเป็นเวลานานจนกลายเป็นความเชื่อแฝงตัวอยู่ในสัญลักษณ์ต่าง ๆ มากมาย ทั้งในรูปแบบพฤติกรรมและพิธีกรรม และสิ่งก่อสร้าง เช่น รูปเคารพและสถาปัตยกรรม  ยิ่งความเชื่อมีตัวตนในเชิงวัตถุเพียงใด ความหมายที่แท้จริงของความเชื่อก็ยิ่งเลือนหายไปทุกที  รูปลักษณ์ภายนอกกลายเป็นสิ่งสำหรับการกราบไหว้และนับถือ หาใช่แก่นแท้ที่เป็นความหมายไม่
สนิทัศน์ ประดิษฐ์ทัศนีย์ได้พินิจรูปทรงของสัญลักษณ์ที่ความเชื่อเข้าไปแฝงกาย และพยายามจับต้องความเชื่อในรูปแบบต่าง ๆ  ความพยายามที่จะแปรสิ่งที่จับต้องไม่ได้ให้เป็นประสบการณ์การรับรู้ นำไปสู่การตั้งคำถามเกี่ยวกับตัวตนของความเชื่อ และความจริงของชีวิต
นิทรรศการ Capturing the Intangible ประกอบไปด้วยผลงานประติมากรรมและศิลปะจัดวางทั้งสิ้น 10 ชิ้น  ศิลปินได้สร้างพื้นที่ในการสำรวจความหมายและการเดินทางจากเปลือกภายนอกสู่แก่นภายใน  ผลงานที่จัดแสดงเป็นการกลับค่ารูปทรงและความหมาย เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ชมได้มองทะลุความกลวงว่างเปล่าสู่สิ่งอันเป็นสาระที่แท้จริง
**********

Capturing the Intangible

Exhibitios  : July 7, 2015            

**********

Capturing the Intangible

      

Opening Reception   : July 7, 2015
    

**********

Capturing the Intangible

August 13, 2015

หอศิลปวิทยนิทรรศน์
ชั้น 7 สำนักงานวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ถนนพญาไท เขตปทุมวัน กรุงเทพ 10330
โทรศัพท์: 02-218-2965 โทรสาร: 02-218-2907
อีเมล์: info.artcenterchula@gmail.com
เปิด ทำการ จันทร์-ศุกร์: 9.00-18.00 น. เสาร์: 9.00-16.00 น. (เปิดให้บริการถึง 19.00 น. ในวันจันทร์-ศุกร์ ตั้งแต่เดือนสิงหาคมเป็นต้นไป)
ปิดวันอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์
*****************************************************
The Art Center
7th Floor, Office of Academic Resources, Chulalongkorn University, Phyathai Rd, Pathumwan, Bangkok 10330

Tel: 02-218-2965, Fax: 02-218-2907, Email: info.artcenterchula@gmail.com

Print Friendly