Brandnew 2006 : ONELOVE : อันเป็นที่รัก

8 กันยายน – 4 พฤศจิกายน 2549
ฺBrandnew 2006 : ONELOVE : อันเป็นที่รัก
โดย อาทิตยา ศรีทองอินทร์

อาทิตยา ศรีทองอินทร์ (แนน) นำเสนอผลงานภาพถ่ายกว่า 20 รูป ภายใต้แนวคิดการแสดงความจงรักภักดีต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้วยภาพลักษณ์ที่ต่างออกไป อาทิตยาเลือกกลุ่มคนเล็กๆ ที่แตกต่างและเป็นตัวของตัวเอง อย่างกลุ่ม ฮิปฮอป (Hiphop) พังค์ (Punk) และกราฟิตี้ (Graffity) ร่วมกันใส่เสื้อเหลือง ซึ่งเธอได้ออกแบบลายสกรีนให้แตกต่างไปตามสไตล์และวิถีของกลุ่มนั้นๆ แต่ยังคงอยู่ภายใต้แนวคิด “เรารักในหลวง” งานของอาทิตยาเปรียบเสมือนเป็นการตั้งคำถามต่อสังคมโดยรวม ที่มักจะวิพากษ์วิจารณ์บุคคลแต่เพียงรูปลักษณ์ภายนอก ในขณะเดียวกันก็ท้าทายมุมมองของสังคมให้เกิดการวิพากษ์กลับต่องานของเธอเอง “หากการใส่เสื้อสีเหลืองคือการแสดงความจงรักภักดีต่อในหลวง ก็คงไม่ต่างอะไรหากคนบางกลุ่ม ซึ่งเป็นเพียงกลุ่มเล็กๆ ที่แตกต่างและเป็นตัวของตัวเอง (ทั้งการแต่งตัวและวิถีชีวิต) จะร่วมแสดงความจงรักภักดีด้วยการใส่เสื้อเหลือง”

อาทิตยา เรียนจบจากคณะศิลปกรรมศาสตร์ สาขาทัศนศิลป์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปี พ.ศ. 2549 แสดงผลงานศิลปะนิพนธ์และการประกวด Young Thai Artists ชุด “จำเลยรัก” ด้วยการแสดงภาพของคู่แต่งงานหนุ่มสาว พวกเขากำลังจะแต่งงานในพื้นที่สาธารณะ (สถานีรถไฟหัวลำโพง) อาทิตยาตั้งคำถามถึงบรรทัดฐานในสังคมเรื่องการท้องก่อนแต่ง ภาพถ่ายของเธอกลายเป็นตัวพิสูจน์ว่าสังคมสามารถยอมรับสิ่งที่ถูกมองว่าเป็นความผิดพลาดนี้ ด้วยการเชื้อเชิญให้สาธารณชนเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของงานศิลปะ พวกเขากลายเป็น “พยาน” ต่อการแต่งงาน และร่วมแสดงความยินดีกับคู่แต่งงาน

ผลงานชุด ONELOVE : อันเป็นที่รัก ของอาทิตยาเป็น “การสะท้อน” ทัศนคติและอัตลักษณ์ของเธอเอง ถึงความเคารพศรัทธาที่มีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ และมี “ความปรารถนา” ที่จะส่งสารเหล่านั้นถึงผู้ชม พร้อมกับการตั้งคำถามที่ท้าทายต่อมุมมองของสังคม

โครงการศิลปกรรม Brand New เป็นโครงการที่ดำเนินต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 4 ด้วยความร่วมมือจากหอศิลป์ร่วมสมัยหลายแห่งในพื้นที่กรุงเทพมหานคร โดยในปีนี้เป็นปีแรกที่เชิญภัณฑารักษ์ชาวญี่ปุ่น Ms Naoko Uzuki เป็นผู้เลือกศิลปิน และเชิญ คุณธนาวิ โชติประดิษฐ เป็นผู้ช่วยภัณฑารักษ์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนศิลปินรุ่นใหม่ให้มีโอกาสแสดงผลงานเดี่ยวโดยปราศจากการกำหนดหัวเรื่อง เกิดการแลกเปลี่ยน ผู้ชมและผู้สนใจงานศิลปะระหว่างหอศิลป์ที่ร่วมโครงการ และสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างหอศิลป์ร่วมสมัยในกรุงเทพฯ

Print Friendly