คืนเยือน Michael Shaowanasai’s

 

 

 

unnamed

 

 

 

 คืนเยือน

Michael Shaowanasai’s

ไมเคิล เชาวนาศัย

 ณ หอศิลปวิทยนิทรรศน์ สำนักงานวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
แสดงงาน 22 ธันวาคม 2558 – 6 กุมภาพันธ์ 2559
วันอังคารที่ 22 ธันวาคม 2558
การบรรยายโดยศิลปิน เวลา 17.30-18.30 น.
พิธีเปิดนิทรรศการ เวลา 18.30-20.30 น.
ไมเคิล เชาวนาศัย ภูมิใจเสนอผลงานศิลปะชุดใหม่ ซึ่งเกิดจากการศึกษาและสังเกตมาเป็นเวลาหลายปีและเป็นการรวบรวมผลงานหลากหลายสื่อไว้ด้วยกัน “Michael Shaowanasai’s คืนเยือน” เผยให้เห็นถึงมุมมองที่ศิลปินมีต่อชีวิต และเหตุการณ์ต่างๆ ที่ศิลปินได้เชื้อเชิญเข้ามาและมีปฏิสัมพันธ์ด้วย ในการจัดนิทรรศการที่หอศิลปวิทยนิทรรศน์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ที่ซึ่งไมเคิลได้นำเสนอผลงานเป็นที่แรกในช่วงต้นของการทำงานศิลปะ ศิลปินมองนิทรรศการพิเศษครั้งนี้ว่าเป็นงาน site specific
แม้ผลงานในนิทรรศการจะถูกสร้างขึ้นในต่างวาระกัน แต่งานแต่ละชิ้นก็เปรียบเสมือน self-portrait ของศิลปิน ความคิดที่กระจัดกระจายที่นำมารวมกันสะท้อนให้เห็นกระบวนการคิดที่ได้สั่งสมและเกิดเป็นความสัมพันธ์ที่ไม่เกี่ยวเนื่องกันในแง่ภาพรวมของนิทรรศการ
เหมือนกับนักเดินทางที่ได้เห็นหนทางที่ตนเองเดินมา “Michael Shaowanasai’s คืนเยือน” เป็นทั้งการย้อนกลับไปสู่จุดตั้งต้นและการออกเดินทางครั้งใหม่ในอาชีพศิลปิน นิทรรศการนี้เป็นทั้งจุดจบและจุดเริ่มต้นของการเดินทางที่เราทุกคนต่างเดินวนเวียนกันไปมา ด้วยความหวังว่าวันหนึ่งเราจะไปถึงจุดหมายปลายทางแห่งโชคชะตาของแต่ละคน
 **********

คืนเยือน

Michael Shaowanasai’s Revisits.

 Exhibitios  : December 22, 2015            

 **********

 

คืนเยือน

Michael Shaowanasai’s

Opening Reception   : December 22, 2015      

 

 

หอศิลปวิทยนิทรรศน์
ชั้น 7 สำนักงานวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ถนนพญาไท เขตปทุมวัน กรุงเทพ 10330
โทรศัพท์: 02-218-2965 โทรสาร: 02-218-2907
อีเมล์: info.artcenterchula@gmail.com
เปิดทำการ จันทร์-ศุกร์: 9.00-19.00 น. เสาร์: 9.00-16.00 น.
ปิดวันอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์
****************************************************
Print Friendly