Open Secrets

Open Secrets

ศิลปิน: ก้อง ฤทธิ์ดี, กวีนิพนธ์ เกตุประสิทธิ์, จักรวาล นิลธำรงค์, พิสุทธิ์ ศรีหมอก, 
ภาณุ อารี, สันติภาพ อินกองงาม และ สุทธิรัตน์ ศุภปริญญา
 
ดำเนินการจัดโครงการโดย สืบแสง แสงวชิระภิบาล
ณ หอศิลปวิทยนิทรรศน์ สำนักงานวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
แสดงงาน 27 กุมภาพันธ์ – 10 เมษายน 2558
วันศุกร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2558
เสวนา “ภาพยนตร์สารคดี ภาพสะท้อนทางสังคม” เวลา 17.00-18.30 น.
พิธีเปิดนิทรรศการ เวลา 18.45-20.30 น. 
 
Open Secrets นิทรรศการภาพยนตร์สารคดีที่นำเสนอประเด็นที่เป็นปรากฏการณ์ทางสังคม การเปลี่ยนแปลงทางสิ่งแวดล้อม ความเชื่อ วิถีชีวิต ประวัติศาสตร์พื้นถิ่นและพฤติกรรมมนุษย์ที่ปรากฏขึ้นในประเทศไทยในรอบหนึ่งทศวรรษที่ผ่านมา การเปิดเผยความลับครั้งนี้เสมือนกับการอุปมาอุปมัยต่อสิ่งที่ถูกมองข้ามหรือถูกเพิกเฉยจากความคุ้นชินและปล่อยผ่านไปตามกาลเวลา บรรจงคัดสรรร้อยเรียงให้เกิดการตั้งคำถามถึงประเด็นดังกล่าวที่ยังดำเนินอยู่อย่างต่อเนื่อง แต่ถูกหลบซ่อนตัวจากสังคม โดยเฉพาะจากวิถีสังคมเมืองที่มองประเด็นอัตตาเป็นหัวใจสำคัญ 
 
ภาพยนตร์แต่ละเรื่องเกิดจากการพิจารณาสมมติฐานผ่านประสบการณ์ตรง สู่การสืบค้นติดตาม เพื่อบอกเล่าความจริงแก่ผู้ชมในการขบคิดต่อยอดประเด็นดังกล่าว ภาพยนตร์แต่ละเรื่องเปรียบได้กับประตูบานแรกที่เปิดออกให้ผู้ชมได้รับรู้ถึงข้อมูลและสถานการณ์ที่เกิดขึ้น  
 
ประสบการณ์ทางสายตาในนิทรรศการครั้งนี้ยังแสดงพัฒนาการทางสุนทรียศาสตร์ของภาพยนตร์สารคดีไทยตั้งแต่ปี 2546 จนถึงปัจจุบัน ซึ่งมีการพัฒนารูปแบบวิธีการเฉพาะตัว ผ่านประสบการณ์ของผู้กำกับ ตลอดจนการใช้เทคนิคเครื่องมือต่างๆ ในการสร้างสรรค์ผลงาน
 
11 เรื่องที่โดดเด่นซึ่งก่อให้เกิดความคิดแนวทางใหม่แก่วงการภาพยนตร์ไทยถูกคัดสรรเข้าร่วมนิทรรศการ โดยผู้กำกับภาพยนตร์ทั้ง 7 ท่าน เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางทั้งในไทยและต่างประเทศ 
 
นิทรรศการภาพยนตร์สารคดีครั้งนี้จะเป็นการแลกเปลี่ยนและถ่ายเทประสบการณ์สู่ผู้ชม โดยจัดแสดง ณ หอศิลปวิทยนิทรรศน์ สำนักงานวิทยาทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 
**********

Open Secrets

Exhibition  : February 27, 2015      

Open Secrets

Opening Reception and Talk by Artists  : February 27, 2015      

**********
 
หอศิลปวิทยนิทรรศน์
ชั้น 7 สำนักงานวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ถนนพญาไท เขตปทุมวัน กรุงเทพ 10330
โทรศัพท์: 02-218-2965 โทรสาร: 02-218-2907
อีเมล์: info.artcenterchula@gmail.com
เปิดทำการ จันทร์-ศุกร์: 9.00-19.00 น. เสาร์: 9.00-16.00 น.
ปิดวันอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์
**********
 
Print Friendly