นิทรรศการ PLATFORM NEW MEDIA LAP

23 พฤศจิกายน -16 ธันวาคม 2549
นิทรรศการ PLATFORM NEW MEDIA LAP
อินเทอร์แอ๊คทีฟ มัลติมีเดีย อาร์ต
(พิธีเปิด: พฤหัสบดีที่ 23 พฤศจิกายน 18.00-20.00 น.)

ศิลปิน:
อุดม แต้พานิช
พรทวีศักดิ์ ริมสกุล
โคอิจิ ชิมิสึ
อัคริศเฉลิม กัลยาณมิตร
คธา ดั๊ก ยูนิต
อเล็กซ์ เดวีส์ (ออสเตรเลีย)
ไรอัน กริฟฟิธ (ออสเตรเลีย)

ภัณฑารักษ์:
มนุพร เหลืองอร่าม
เดวิด เท

ปัจจุบันสื่อในรูปแบบอินเทอร์แอ็คทีฟ และภาพดิจิตอล ทวีความสำคัญยิ่งขึ้นเรื่อยๆ ในการดำเนินชีวิตและการบอกเล่าเรื่องราวของเรา แต่ทว่าเราเป็นผู้ควบคุมหรืออยู่ภายใต้การควบคุมของสื่อเหล่านี้กันแน่ แพล็ทฟอร์ม: นิวมีเดีย แล็บ สำรวจประเด็นคำถามนี้ผ่านการนำเสนอผลงานชุดใหม่ของศิลปินไทยและศิลปินออสเตรเลีย ในรูปแบบงานจัดวาง (installation) ซาวด์ และมัลติมีเดีย

นิทรรศการนี้เปรียบเสมือนพื้นที่ทดลอง จัดแสดงผลงานชุดใหม่ของศิลปินไทยซึ่งทำงานร่วมกัน ประกอบด้วยผลงาน 3 ชุด และจัดแสดงผลงานชุดใหม่ของสองศิลปินชาวออสเตรเลีย ผลงานในนิทรรศการจะเชื้อเชิญให้ผู้ชมเดินทางเข้าไปสำรวจพรมแดนอันพร่ามัวระหว่างโลกของธรรมชาติกับโลกที่ถูกสร้างขึ้นหรือโลกมายาซึ่งเริ่มก้าวล้ำเหนือโลกของธรรมชาติ แพล็ทฟอร์ม เปลี่ยนพื้นที่ทางศิลปะให้เป็นพื้นที่สำหรับการแลกเปลี่ยน การเข้ามาเล่น สร้างปฏิสัมพันธ์ และสะท้อนแนวคิดเชิงวิพากษ์ที่มีต่อวัฒนธรรมโลกยุคปัจจุบัน

หอศิลปวิทยนิทรรศน์ ยังจะจัดการแสดงสดภาพ-เสียง และซาวด์อาร์ต โดยศิลปินในโครงการแพล็ทฟอร์ม (8 ธันวาคม) และร่วมกับ Asia Art Archive (AAA) ฮ่องกง จัดสัมมนาเกี่ยวกับการจัดเก็บข้อมูลทางด้านศิลปะร่วมสมัยในยุคดิจิตอล (7 ธันวาคม) แพล็ทฟอร์ม: นิวมีเดีย แล็บ เป็นหนึ่งในสองนิทรรศการศิลปะร่วมสมัยภายใต้โครงการแพล็ทฟอร์มที่นำเสนอผลงานของศิลปินรุ่นใหม่ สำหรับ แพล็ทฟอร์ม: อะเบาท์ อินสตอลเลชั่น จะเป็นนิทรรศการแสดงผลงานจัดวางชุดใหม่ของศิลปินไทยรุ่นใหม่ 5 คน จัดที่หอศิลป์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ระหว่างวันที่ 9–30 พฤศจิกายน 2549
—————————————————————————————————————————————————-
โครงการแพล็ทฟอร์มอื่นๆ

นิทรรศการ แพล็ทฟอร์ม: อะเบาท์ อินสตอลเลชั่น
หอศิลป์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
9-30 พฤศจิกายน 2549
ติดต่อ: เดซี่ อมรวิวัฒน์ โทร. 081-924-8303 /
อัปษรพรรณ กลิ่นเกลา โทร. 02-281-5360 – 61

สัมมนา ศิลปะแห่งการจัดเก็บข้อมูล
ห้องประชุม ชั้น 7 หอศิลปวิทยนิทรรศน์
สถาบันวิทยบริการ (หอสมุดกลาง) จุฬาฯ
พฤหัสบดีที่ 7 ธันวาคม 2549
ติดต่อ: โทร. 081-637 4567

กิจกรรม แพล็ทฟอร์ม ไลฟ์
ห้องประชุม ชั้น 7 หอศิลปวิทยนิทรรศน์
สถาบันวิทยบริการ (หอสมุดกลาง) จุฬาฯ
ศุกร์ที่ 8 ธันวาคม 2549 17.00-20.00 น.

Showcase ไฮนาเก้น แฟต เฟสติวัล
Challenger Hall, อิมแพค เมืองทองธานี
11 – 12 พฤศจิกายน 2549

โครงการแพล็ทฟอร์ม ส่วนหนึ่งได้รับการสนับสนุนจากสถานเอกอัครราชทูตออสเตรเลีย ประจำประเทศไทย รัฐบาลออสเตรเลีย และสภาศิลปะแห่งออสเตรเลีย

___________________________________________________________________________________________________

พิธีเปิดนิทรรศการและการบรรยายนิทรรศการ

___________________________________________________________________________________________________

Print Friendly