พิมพ์จากป่าสงวน

SONY DSC

 

พิมพ์จากป่าสงวน

ญาณวิทย์ กุญแจทอง

 

ณ หอศิลปวิทยนิทรรศน์ สำนักงานวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

แสดงงาน 20 มิถุนายน – 2 สิงหาคม 2557

 

เป็นเวลากว่า 15 ปี ที่ รศ.ญาณวิทย์ กุญแจทอง ได้ทำการคิดค้นและพัฒนาเทคนิคภาพพิมพ์สีธรรมชาติอันเป็นเอกลักษณ์ของตนเอง โดยอาศัยแรงบันดาลใจที่ได้จากผืนป่าของบิดา สงวน กุญแจทอง อาจารย์และเภสัชกรแผนไทยที่ได้ทุ่มเทเวลา 58 ปีปลูกและอนุรักษ์ไว้บนพื้นที่ขนาด 108 ไร่ ในอำเภอชะอำ ด้วยแหล่งวัตถุดิบอันทรงคุณค่านี้ ศิลปินได้ศึกษาต้นไม้และพืชสมุนไพรไทยที่ให้สีสันและวิธีการสกัดสีและสร้างภาพพิมพ์ที่ปราศจากสารเคมี โดยศิลปินให้นิยามเทคนิคดังกล่าวว่า Organic Print

 

แนวคิดและกระบวนการสร้างสรรค์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมนี้ผสมผสานเข้าด้วยกันอย่างกลมกลืน จนเกิดเป็นผลงาน Monoprint แบบนามธรรม สีสันและลวดลายที่ปรากฏเป็นการรังสรรค์ของธรรมชาติ แสดงความงดงามที่เกิดจากความอุดมสมบูรณ์ของป่าและพืชพันธุ์และการเปลี่ยนแปลงของฤดูกาล ทั้งยังสะท้อนถึงสายตาอันกว้างไกลของบิดาของศิลปินในการอนุรักษ์ “ป่าสงวน” แห่งนี้ไว้เพื่อเป็นแหล่งความรู้ของชุมชนเกี่ยวกับพันธุ์ไม้และสมุนไพรไทย รวมถึงความรักความผูกพันที่ศิลปินมีต่อบิดาผู้ล่วงลับและผืนป่าอันเป็นมรดกที่ตกทอดมาสู่ตน

 

*********************************************

 

Print from Paa sa-nquan: Exhibition
20 June – 2 August 2014

Print from Paa sa-nquan: Open Reception         

8 July 2014

Print from Paa sa-nquan: workshop

20 June 2014

 

******************************

 

หอศิลปวิทยนิทรรศน์

ชั้น 7 สำนักงานวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ถนนพญาไท เขตปทุมวัน กรุงเทพ 10330

โทรศัพท์: 02-218-2965 โทรสาร: 02-218-2907

อีเมล์: info.artcenterchula@gmail.com

www.car.chula.ac.th/art

Facebook: The Art Center – Chula 

เปิดทำการ จันทร์-ศุกร์: 9.00-19.00 น. เสาร์: 9.00-16.00 น.

ปิดวันอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์

 

*********************************************************

 

The Art Center

7th Floor, Office of Academic Resources, Chulalongkorn University, Phyathai Rd, Pathumwan, Bangkok 10330

Tel: 02-218-2965, Fax: 02-218-2907, Email: info.artcenterchula@gmail.com

_______________________________________________________________________________________

Print Friendly