Under The Radar

unnamed

 

Under the Radar

ศิลปิน

กัลยรัตน์ บรูณะภักดี, เกียรติพงษ์ ลงเย, พงษ์สกุล ชาเหลา, สุดารัตน์ วงนางาม,

อนุรักษ์ โคตรชมพู และ อานุภาพ เพชรหลายสี

ภัณฑารักษ์

สืบแสง แสงวชิระภิบาล

 

ณ หอศิลปวิทยนิทรรศน์ สำนักงานวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

แสดงงาน 25 เมษายน – 14 มิถุนายน 2557

 

วันศุกร์ที่ 25 เมษายน 2557

การบรรยายโดยศิลปินและภัณฑารักษ์ เวลา 17.30-18.30 น.

พิธีเปิดนิทรรศการ เวลา 18.40-20.30 น.

 

นิทรรศการ Under the Radar โดยกลุ่มศิลปินรุ่นใหม่ที่ไม่ได้ผ่านการศึกษาในสถาบันศิลปะกระแสหลัก นำเสนอความตรงไปตรงมาของประสบการณ์ สุนทรียศาสตร์และการดำรงอยู่ของศิลปะนอกกระแสหลัก (ร่วมสมัย) ในไทยซึ่งเป็นการสะท้อนภาพกลุ่มตัวแทนดังกล่าว ประสบการณ์และความคิดที่หลากหลายเหล่านั้นถูกจัดการเรียบเรียงและนำเสนอผ่านผลงานทัศนศิลป์ หากตั้งคำถามว่าศิลปะร่วมสมัยแท้จริงแล้วคืออะไร สิ่งที่ควรปรากฏในยุคสมัยปัจจุบันคือ ความเป็นไปได้ต่างๆ ของการแสดงออก ทฤษฏี แนวคิด รสนิยมและอัตลักษณ์ที่จะเข้าไปเขย่ากลไกกระแสหลักหรือกลไกผูกขาดของศิลปะ มีนักทฤษฏีและนักวิจารณ์อ้างอิงไปในทิศทางใกล้เคียงกันว่าศิลปะร่วมสมัยมีความคล้ายคลึงกับการต่อภาพจิ๊กซอว์ ที่มีความต้องการความหลากหลายของชิ้นส่วนต่างๆ ในทุกส่วนของโลก เพื่อสะท้อนภาพเสมือนจริงของสภาวะร่วมสมัยในปัจจุบันกาล ในขณะเดียวกัน บริบททางภูมิภาคนิยม ชาตินิยม พื้นถิ่นหรือวัฒนธรรมย่อยกลับมามีบทบาทเหมือนการเกิดใหม่อีกครั้งผ่านการเสนอบนเวทีระดับนานาชาติอย่างมีชีวิตชีวาและแพร่กระจายอย่างกว้างขวาง ในทางตรงกันข้าม นิยามอำนาจศูนย์กลางแบบแผนอดีตถูกทำให้อ่อนกำลังลงไปจากเดิม

 

นิทรรศการ Under the Radar โดยหกศิลปิน กัลยรัตน์ บรูณะภักดี, เกียรติพงษ์ ลงเย, พงษ์สกุล ชาเหลา, สุดารัตน์ วงนางาม, อนุรักษ์ โคตรชมภู และ อานุภาพ เพชรหลายสี ประสงค์ที่จะนำเสนอสุนทรียศาสตร์ของความไม่สมบรูณ์แบบจากประสบการณ์ทางศิลปะ ภูมิหลังศิลปะศึกษา ทัศนคติ เรียงร้อยให้เกิดศิลปวัตถุในการสื่อสารต่อผู้ชมถึงการดำรงอยู่ของอีกกลุ่มสังคมทางศิลปะ อีกนัยยะเทียบเคียง นิทรรศการครั้งนี้ได้พยายามพิจารณาถึงช่องทางใหม่ของศิลปะไทยร่วมสมัยในอนาคตที่ควรหลีกเลี่ยงการผลิตซ้ำทางสุนทรียศาสตร์ของศิลปะกระแสนิยม

 

************

Under the Radar: Exhibition 25 April – 14 June 2014

 Under the Radar: Open Reception         

25 April 2014

Under the Radar: Artist and Curator talk

25 April 2014

**********

 

หอศิลปวิทยนิทรรศน์

ชั้น 7 สำนักงานวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ถนนพญาไท เขตปทุมวัน กรุงเทพ 10330

โทรศัพท์: 02-218-2965 โทรสาร: 02-218-2907

อีเมล์: info.artcenterchula@gmail.com

www.car.chula.ac.th/art

Facebook: The Art Center – Chula 

เปิดทำการ จันทร์-ศุกร์: 9.00-19.00 น. เสาร์: 9.00-16.00 น.

ปิดวันอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์

 

 

**************************************************************************************

 

The Art Center

7th Floor, Office of Academic Resources, Chulalongkorn University, Phyathai Rd, Pathumwan, Bangkok 10330

Tel: 02-218-2965, Fax: 02-218-2907, Email: info.artcenterchula@gmail.com

 

Print Friendly