ไหว้สา บูชาครู

9083479873_51520a3453

Stupa with One Brick, 1998

Collection of Khun Praredaa Limpanonda


ไหว้สา บูชาครู

SPIRITUAL TIES: A TRIBUTE TO MONTIEN BOONMA


ศิลปินผู้ร่วมแสดงผลงาน: นาวิน ลาวัลย์ชัยกุล, ธัชชัย หงส์แพง, ธวัชชัย พันธุ์สวัสดิ์,

อุดม ฉิมภักดี, กิตติ มาลีพันธุ์ และอำมฤทธิ์ ชูสุวรรณ (ศิลปินรับเชิญ)


ภัณฑารักษ์: สมพร รอดบุญ


แสดงงานวันที่ 26 กรกฎาคม – 7 กันยายน 2556


ณ หอศิลปวิทยนิทรรศน์ สำนักงานวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เปิดนิทรรศการ วันที่พฤหัสบดี 25 กรกฎาคม 2556 เวลา 18.00-20.30 น.


เนื่องในโอกาสครบรอบ 60 ปี ของมณเทียร บุญมา (2496-2543) และครบรอบ 13 ปีแห่งการจากไปของเขา กลุ่มศิลปินซึ่งเป็นทั้งลูกศิษย์และผู้ช่วยในการสร้างสรรค์ผลงานของมณเทียรอย่างใกล้ชิดในโครงการต่างๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ได้ร่วมมือร่วมใจกันจัดนิทรรศการครั้งนี้ขึ้นเพื่อเป็นการบูชาและน้อมรำลึกถึงพระคุณของผู้เป็นอาจารย์และเป็นศิลปินที่มีคุณูปการตลอดจนมีบทบาทสำคัญต่อวงการศิลปะร่วมสมัยของประเทศไทยและอาเซียนในช่วงสองทศวรรษที่ผ่านมา


งานศิลปะของมณเทียรมีคุณค่าเป็นที่รู้จักและเป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวางในระดับประเทศและระดับสากล ผลงานสร้างสรรค์ซึ่งเป็นงานสื่อประสมและงานอินสตอลเลชั่นของเขามีอิทธิพลต่อการทำงานของศิลปินไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งอิทธิพลทางความคิดในการใช้วัสดุอย่างมีความหมายและการนำเสนอรูปแบบใหม่ในงานศิลปะที่มีผลต่อวิวัฒนาการทางความคิดของศิลปินรุ่นต่อๆ มาตราบจนทุกวันนี้ นอกเหนือจากการเป็นศิลปินผู้สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศชาติแล้ว มณเทียรยังเป็นผู้มีบทบาทสำคัญต่อวงการศึกษาศิลปะซึ่งเขาได้ทุ่มเทและอุทิศตนให้กับการเรียนการสอนตลอดจนให้โอกาสที่ดีแก่ลูกศิษย์ในหลายสถาบัน ลูกศิษย์ของเขาหลายคนได้ดำเนินรอยตามวิถีทางการทำงานศิลปะจนมีผลงานเป็นที่ประจักษ์และมีชื่อเสียงโด่งดังระดับชาติและระดับนานาชาติ ดังที่ปรากฏให้เห็นได้ในนิทรรศการนี้


ศิลปินผู้ร่วมแสดงผลงานในนิทรรศการได้แก่ นาวิน ลาวัลย์ชัยกุล, ธัชชัย หงส์แพง, ธวัชชัย พันธุ์สวัสดิ์, อุดม ฉิมภักดี, กิตติ มาลีพันธุ์ และอำมฤทธิ์ ชูสุวรรณ ศิลปินรับเชิญ

ผลงานศิลปะที่จัดแสดงในนิทรรศการประกอบด้วยงานจิตรกรรมและงานสื่อประสมของมณเทียร บุญมา งานศิลปะสามมิติ งานสื่อประสม อินสตอลเลชั่น และวิดีโอ อาร์ตของศิลปินที่ร่วมแสดงผลงาน ศิลปินแต่ละคนสร้างสรรค์งานโดยได้รับความบันดาลใจจาก ความคิดและจากงานของมณเทียร บุญมา


กิจกรรมพิเศษประกอบนิทรรศการ

วันศุกร์ที่ 19 กรกฎาคม 2556:การจัดเสวนาของศิลปินเรื่องประสบการณ์และการเรียนรู้จากการได้ศึกษาและร่วมสร้างสรรค์งานกับมณเทียร บุญมา เวลา 16.30-19.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 7 สำนักงานวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย


วันพฤหัสบดีที่ 25 กรกฎาคม 2556:การบรรยายสำหรับนักศึกษาศิลปะและผู้สนใจ ในหัวข้อเรื่องเจดีย์ กับวิวัฒนาการในการสร้างสรรค์ของมณเทียร บุญมา” โดย สมพร รอดบุญ เวลา 16.00-17.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 7 สำนักงานวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย


**************************************************************************************************

**********

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ

โย ภูมิจิตร (เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์)

โทร.081-629-0457อีเมล์:siriwatpokrajen@yahoo.com,info.artcenterchula@gmail.com

หอศิลปวิทยนิทรรศน์

ชั้น 7 ศูนย์วิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ถนนพญาไท เขตปทุมวัน กรุงเทพ 10330

โทรศัพท์: 0-2218-2965 โทรสาร: 0-2218-2907

อีเมล์: info.artcenterchula@gmail.com

www.car.chula.ac.th/art

Facebook: The Art Center – Chula

เปิดทำการ จันทร์-ศุกร์: 9.00-19.00 น. เสาร์: 9.00-16.00 น.

ปิดวันอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์


คลิกที่นี่

facebookicon Facebook : The Art Center – Chula

_______________________________________________________________________________________

Open Reception 25 July 2013

Spiritual Ties: A Tribute To Montien boonma

On display 25 July – 7  September 2013

Print Friendly