Airport Link

apl

Airport Link

โดยคณาจารย์จากสาขาวิชาศิลปกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง


ณ หอศิลปวิทยนิทรรศน์ ศูนย์วิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

วันที่ 10 กันยายน – 20 ตุลาคม 2555


พิธีเปิดนิทรรศการ

วันพฤหัสบดีที่ 20 กันยายน 2555 เวลา 18.00-20.00 น.


Airport Link นั้นซึ่งเป็นเส้นทางที่เชื่อมชานเมืองอย่างสนามบินสุวรรณภูมิเข้าไปสู่ใจกลางเมืองกรุงเทพ คือการย่นย่อการเดินทางโดยผู้เดินทางเป็นผู้กำหนดภูมิศาสตร์ในการเดินทางใหม่

นอกจากการใช้รถ เรือ รถไฟของรัฐแบบเดิม ได้กลายเป็นการเชื่อมภูมิศาสตร์ของเขตชุมชนลาดกระบังกับกรุงเทพชั้นใน

ภูมิศาสตร์ใหม่นี้ได้สร้างประสบการณ์การเข้าสู่ศูนย์กลางแบบใหม่ขึ้นซึ่งมีนัยยะไปถึงการจัดนิทรรศการศิลปะครั้งนี้

ที่สื่อสารถึงความเป็นศูนย์กลางทางด้านศิลปวัฒนธรรมในกรุงเทพและประเทศไทยของหอศิลปวิทยนิทรรศน์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ซึ่งเชื่อมโยงกับความเป็นศูนย์กลางในเขตชานเมืองลาดกระบังของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

โดยการเชื่อมโยงนี้มีนัยยะไปถึงการสร้างเครือข่ายทางด้านศิลปะร่วมสมัยของสถาบันอุดมศึกษา

ที่มีพลังในการผลักดันวงการศิลปะร่วมสมัยของประเทศไทยให้ก้าวไปข้างหน้า


จากความคิดที่ว่า หากการเชื่อมโยงความแตกต่างของพื้นที่ในการใช้ชีวิตต้องอาศัยการเดินทาง

คงไม่ต่างอะไรกับรสนิยมอันหลากหลายที่ต้องอาศัยสุนทรียภาพจากผลงานศิลปะ นิทรรศการศิลปกรรมร่วมสมัย “Airport Link”

ได้ถูกจัดทำขึ้นโดยกลุ่มคณาจารย์จาก สาขาวิชาศิลปกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

โดยมีการนำเสนอเนื้อหาและประเด็นที่เกี่ยวกับ มุมมองส่วนตัวของศิลปินที่มีต่อ พื้นที่ วัฒนธรรม และวิถีชีวิตที่ปรากฏอยู่ในสังคมทุกวันนี้

ซึ่งในนิทรรศการนี้มีการใช้สื่อศิลปะที่หลากหลาย ได้แก่ ผลงานจิตรกรรม ประติมากรรม ภาพพิมพ์ สื่อผสม และวีดีโออาร์ต ฯลฯ

ภายใต้ความเชื่อที่ว่า ทุกๆสื่อศิลปะล้วนเชื่อมโยงไปสู่จุดหมายเดียวกัน นั่นก็คือการสร้างสภาวะการรับรู้ใหม่ ๆ ไปสู่ผู้ชม


รายชื่อศิลปิน

1. วุฒิกร คงคา

2. กันจณา ดำโสภี

3. คณากร คชาชีวะ

4. คมสัน หนูเขียว

5. มงคล เกิดวัน

6. ธนสาร พัฒนสุทธิชลกุล

7. ชัชวาล อ่ำสมคิด

8. อัฐพร นิมมาลัยแก้ว

9. หทัยรัตน์ มณีรัตน์

10. นิธิพัฒน์ หอยสังข์ทอง

11. อนุพงษ์ จันทร

12. กฤช งามสม

13. ณัฐณรัณ บัวลอย


สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ

โย ภูมิจิตร (เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์)

โทร. 081-629-0457 อีเมล์: siriwatpokrajen@yahoo.com, info.artcenterchula@gmail.com

หอศิลปวิทยนิทรรศน์

ชั้น 7 ศูนย์วิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ถนนพญาไท เขตปทุมวัน กรุงเทพ 10330

โทรศัพท์: 0-2218-2965 โทรสาร: 0-2218-2907

อีเมล์: info.artcenterchula@gmail.com

www.car.chula.ac.th/art

Facebook: The Art Center – Chula

เปิดทำการ จันทร์-ศุกร์: 9.00-19.00 น. เสาร์: 9.00-16.00 น.

ปิดวันอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์
คลิกที่นี่

facebookicon Facebook : The Art Center – Chula

_______________________________________________________________________________________

พิธีเปิดนิทรรศการ Air Port Link 20 กันยายน 2555

Print Friendly