Convergence

convergence-wei-leng-tay


Convergence

โดย เหว่ย เหลง เท

ณ หอศิลปวิทยนิทรรศน์ ศูนย์วิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

วันที่ 20 เมษายน – 25 พฤษภาคม 2555

กิจกรรมเพิ่มเติม การบรรยายโดยศิลปิน ที่ RMA Institute วันที่ 21 เมษายน เวลา 14.00-15.00 น.

เหตุจากความรู้สึกถูกตัดขาดจากรากเหง้าทางวัฒนธรรมของตนเอง Wei Leng Tay (เหว่ย เหลง เท)ได้ใช้สื่อภาพถ่ายและการสัมภาษณ์เสียงเพื่อสำรวจประเด็นเรื่องการอพยพย้ายถิ่นฐานของชาวจีนและอัตลักษณ์ของชาวเอเชียในบริบทของสังคมยุคโลกาภิวัตน์ที่แผ่ขยายอาณาเขตเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ หากจะพูดให้ชี้ชัดลงไปยิ่งกว่านั้น นิทรรศการ Convergence ครั้งนี้ เป็นการสืบเสาะแสวงหาส่วนตัวของศิลปินเพื่อตอบคำถามว่าการเป็นคนเชื้อสายจีนในสิงคโปร์และมาเลย์เซียในปัจจุบันนั้นเป็นเช่นไร

Wei Leng Tayเป็นคนเชื้อสายจีนที่ถือกำเนิดและได้รับการศึกษาส่วนใหญ่อยู่ในประเทศสิงคโปร์และขณะนี้พำนักอยู่ที่ฮ่องกง เธอมีความสนใจในการมองดูว่าผู้คนดำเนินชีวิตในถิ่นที่อยู่ของตนอย่างไร และอิทธิพลที่สถานที่อาศัยมีต่อวิธีที่คนมีปฎิสัมพันธ์กับผู้อื่น ระหว่างปี 2552 และ 2553 Wei Leng ได้เดินทางไปถ่ายภาพคนเชื้อสายจีนที่อาศัยอยู่ในปีนัง อิโปห์ กัวลาลัมเปอร์ และสิงคโปร์ ด้วยความร่วมมือกับผู้คนที่เธอถ่ายรูปมา ซึ่งเป็นญาติ เพื่อน และคนรู้จักของเธอเอง ศิลปินได้สร้างผลงานที่บอกเล่าเรื่องราวของคนกลุ่มย่อยกลุ่มหนึ่ง โดยได้เข้าไปสัมผัสชีวิตส่วนตัวในพื้นที่บ้านของคนเหล่านี้ ผลลัพท์ที่ได้คือภาพถ่าย portrait และภาพถ่าย still life ที่มีการจัดองค์ประกอบและแสงเงาอย่างสวยงามราวกับภาพนิ่งจากภาพยนตร์ และเชื้อเชิญให้ผู้ชมได้รับรู้ถึงชีวิตของผู้คนเชื้อสายจีนที่ไม่ได้อาศัยอยู่ในจีนแผ่นดินใหญ่การบรรยายโดยศิลปิน วันศุกร์ที่ 20 เมษายน 2555 16.30-18.00 น.

พิธีเปิดนิทรรศการ วันศุกร์ที่ 20 เมษายน 2555 18.00-20.00 น.

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ

โย ภูมิจิตร (เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์)

โทร. 081-629-0457 อีเมล์: siriwatpokrajen@yahoo.com, info.artcenterchula@gmail.com

หอศิลปวิทยนิทรรศน์

ชั้น 7 ศูนย์วิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ถนนพญาไท เขตปทุมวัน กรุงเทพ 10330

โทรศัพท์: 0-2218-2965 โทรสาร: 0-2218-2907

อีเมล์: info.artcenterchula@gmail.com

www.car.chula.ac.th/art

Facebook: The Art Center – Chula

เปิดทำการ จันทร์-ศุกร์: 9.00-19.00 น. เสาร์: 9.00-16.00 น.

ปิดวันอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์

คลิกที่นี่

facebookicon Facebook : The Art Center – Chula

_______________________________________________________________________________________

การบรรยายเกี่ยวกับนิทรรศการ Convergence โดย Wei Leng Tay


พิธีเปิดนิทรรศการ Convergence

Print Friendly