beyond perfection


untitled-1082-2011-65x80-cm-done

beyond perfection


โดย ชวลิต เสริมปรุงสุข


ณ หอศิลปวิทยนิทรรศน์ ศูนย์วิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

วันที่ 1 ธันวาคม 2554 – 28 มกราคม 2555

พิธีเปิดนิทรรศการ วันที่ 22 ธันวาคม 2554 เวลา 18.00-20.00 น.


พิธีเปิดนิทรรศการ วันพฤหัสบดีที่ 22 ธันวาคม 2554 เวลา 18.00-20.00 น.
คุณณรงค์ อิงค์ธเนศ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท เดอะแวลลูซิสเตมส์ จำกัด ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด

*หากสื่อมวลชนท่านใดมีความประสงค์สัมภาษณ์ศิลปิน กรุณาโทรนัดสัมภาษณ์ได้ช่วงก่อนหรือหลังวันเปิดนิทรรศการ
หอศิลปวิทยนิทรรศน์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ภูมิใจเสนอ Beyond Perfection นิทรรศการ จิตรกรรมเดี่ยวโดยอาจารย์ชวลิต เสริมปรุงสุข ศิลปินไทยผู้ทรงเกียรติซึ่งปัจจุบันพำนักและทำงานอยู่ที่กรุงอัมสเตอร์ดัม อาจารย์ชวลิตสำเร็จการศึกษาโดยเป็นหนึ่งในลูกศิษย์ของศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรี (เดิมชื่อ Corrado Feroci ชาวอิตาลีสัญชาติไทย ผู้ก่อตั้ง และครูสอนศิลปะในมหาวิทยาลัยศิลปากร) ผู้ซึ่งได้ชื่อว่าเป็นบิดาแห่งศิลปะสมัยใหม่ของประเทศไทย ก่อนที่จะไปศึกษาต่อยัง Rijksakademie van beeldende kunsten ณ กรุงอัมสเตอร์ดัม อันเป็นสถาบันศิลปะชั้นเลิศสำหรับศิลปินมากความสามารถทั้งจากเนเธอร์แลนด์และนานาชาติ

จาก การพำนักอยู่ในประเทศเนเธอร์แลนด์กว่า 40 ปีที่ผ่านมา อาจารย์ชวลิตสามารถที่จะสังเกตเห็นเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรม ในมุมมองทั้งแบบไทยและฮอลันดาหรือดัตช์ได้อย่างแยบยลและทำงานศิลปะอยู่อย่าง ต่อเนื่อง ศิลปินได้ผ่านความเกรียงไกรของศิลปะลัทธิสมัยใหม่หรือ Modern Art ฉบับ ประเทศไทย รวมทั้งการจบลงและแปรเปลี่ยนของศิลปะลัทธินี้ อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันมีศิลปินไทยร่วมสมัยในวัยที่อ่อนกว่าหลายคนได้แสดงผลงานในระดับ นานาชาติภายใต้บริบททางทฤษฎีในยุคหลังสมัยใหม่หรือ Post-Modernism ผ่านทัศนะของชาวไทย แต่ศิลปินน้อยคนนักที่เคยได้เห็นว่าลัทธิศิลปะสมัยใหม่มีจุดกำเนิดอย่างไร และจากผู้ใดในประเทศนี้

ผลงานจิตรกรรมของอาจารย์ชวลิตเหล่านี้ถือเป็นการสมทบองค์ความรู้ชั้นสูงของ ศิลปะในขนบนามธรรมสมัยใหม่ที่ใช้ฟอร์มเรขาคณิตโดยมีการข้ามและไขว้วัฒนธรรม หลากทวีป แม้เรากำลังอยู่ในยุคที่ใช้โปรแกรม Photoshop และ Illustrator กัน อย่างแพร่หลาย ผู้ชมก็จะยังคงสัมผัสได้ถึงความเรียบง่ายที่ปรากฏในผลงานเมื่อได้ตระหนัก ว่าการรวมตัวกันของเส้น รูปทรง และสีส่งผลอย่างไรต่อสายตาและประสาทสัมผัสของเรา ในที่สุด ความงาม (หรือไม่ก็ตาม) ล้วนเป็นสิ่งที่ขึ้นอยู่กับมุมมอง ค่านิยม ความศรัทธา การศึกษาและทัศนคติของผู้มองทั้งสิ้น
ดร. ประพล คำจิ่ม
หัวหน้าหอศิลปวิทยนิทรรศน์

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ

สิริวัฒน์ โพธิ์กระเจน (เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์)

โทร. 081-629-0457 อีเมล์: siriwatpokrajen@yahoo.com, info.artcenterchula@gmail.com

หอศิลปวิทยนิทรรศน์

ชั้น 7 ศูนย์วิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ถนนพญาไท เขตปทุมวัน กรุงเทพ 10330

โทรศัพท์: 0-2218-2965 โทรสาร: 0-2218-2907

อีเมล์: info.artcenterchula@gmail.com

www.car.chula.ac.th/art

Facebook: The Art Center – Chula

เปิดทำการ จันทร์-ศุกร์: 9.00-19.00 น. เสาร์: 9.00-16.00 น.

ปิดวันอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์

คลิกที่นี่

facebookicon Facebook : The Art Center – Chula

_______________________________________________________________________________________

Chavalit Soenprungsuk

beyond perfection

Open Reception and talk by chavalit soemprungsuk  abouth “beyond perfection”

no images were found

Print Friendly