Shroud


6088019648_289d583c18_b4

SHROUD


โดยจักกาย ศิริบุตร


ณ หอศิลปวิทยนิทรรศน์ ศูนย์วิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

วันที่ 15 กันยายน15 ตุลาคม 2554


พิธีเปิดนิทรรศการ วันพฤหัสบดีที่ 15 กันยายน 2554 เวลา 18.00-20.00 น.

หอศิลปวิทยนิทรรศน์ ศูนย์วิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มีความยินดีนำเสนอผลงานศิลปะชุดล่าสุดของจักกาย ศิริบุตร นิทรรศการครั้งนี้ที่ใช้ชื่อว่า SHROUD แสดงถึงความสนใจของศิลปินที่มีมากขึ้นเรื่อย ๆ ต่อการใช้วัสดุอันหลากหลาย แรงบันดาลใจจากสุนทรียศาสตร์แบบพื้นบ้านของไทย และการวิพากวิจารณ์เชิงสังคมและวัฒนธรรม นิทรรศการประกอบไปด้วยผลงานประติมากรรมที่ทำขึ้นจาก found objects งานจัดวาง และงานสร้างสรรค์ที่ทำจากผ้าและงานเย็บปักถักร้อยอันเป็นเอกลักษณ์ของศิลปิน

ชื่อนิทรรศการเป็นการยอกย้อนของการมีอยู่และการหายไป โดยมุ่งเน้นไปที่ความสนใจของศิลปินต่อระบบความเชื่อที่ฝังตัวอยู่ในความเชื่อเกี่ยวกับวิญญาณ พิธีกรรม และความเชื่อในทางไสยศาสตร์ นอกจากนี้จักกายยังใช้คุณสมบัติของผ้าห่อหรือผ้าคลุมในการพูดเป็นนัยเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างการปกปิดและการเปิดเผย

นิทรรศการ SHROUD เป็นการสำรวจความไม่มีรูปร่างของความเชื่อ แต่การที่ความเชื่อสามารถส่งผลปรากฏได้อย่างเด่นชัด ส่วนหนึ่งของการทำงานของจักกายคือการรวบรวมภาพถ่ายจากหน้าหนึ่งของหนังสือพิมพ์ฉบับต่าง ๆ ในกรุงเทพตลอดหนึ่งปีที่ผ่านมาเริ่มตั้งแต่มีการประท้วงนองเลือดเมื่อปี 2553 ศิลปินแปรเปลี่ยนรูปภาพเหล่านั้นเป็นชิ้นส่วนเรื่องราวที่บอกเล่าความเขลา ความเปราะบาง และความเสื่อมทรามทางจิตใจของมนุษย์ และนำเรื่องเล่าเหล่านี้มาผูกโยงกับบทสวดมนต์พุทธศาสนา การใช้ชีวิตแต่ละวันในกรุงเทพ และยันต์ของไทย ทั้งหมดทั้งมวลล้วนเป็นสัญลักษณ์ความเชื่อเชิงจิตวิญญาณทั้งสิ้น

ศิลปินพยายามที่จะโต้แย้งข้อมูลทางการและท้าทายความเชื่อที่ผู้คนยึดมั่น โดยดึงจุดสนใจไปยังคตินิยมที่แฝงอยู่ในเรื่องราวเหล่านี้และการตั้งคำถามเกี่ยวกับความสัมพันธ์ส่วนตัวต่อความเข้าใจและมุมมองที่แต่ละคนมีต่อเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น

นิทรรศการ SHROUD เป็นการสำรวจทางความคิดที่ท้าทายความรู้สึกโดยศิลปินที่มีความสร้างสรรค์และมีความสำคัญมากขึ้นเรื่อย ๆ คนหนึ่งของประเทศไทย


สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ

สิริวัฒน์ โพธิ์กระเจน (เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์)

โทร. 081-629-0457 อีเมล์: siriwatpokrajen@yahoo.com, info.artcenterchula@gmail.com

หอศิลปวิทยนิทรรศน์

ชั้น 7 ศูนย์วิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ถนนพญาไท เขตปทุมวัน กรุงเทพ 10330

โทรศัพท์: 0-2218-2965 โทรสาร: 0-2218-2907

อีเมล์: info.artcenterchula@gmail.com

www.car.chula.ac.th/art

Facebook: The Art Center – Chula

เปิดทำการ จันทร์-ศุกร์: 9.00-19.00 น. เสาร์: 9.00-16.00 น.

ปิดวันอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์

คลิกที่นี่

facebookicon Facebook : The Art Center – Chula

_______________________________________________________________________________________

ผลงานในนิทรรศการ

พิธีเปิดนิทรรศการ

Print Friendly