BODY BORDERS

Proof Banner_Body Borders

img_4027-blackum-spacedimg_3622-body-bordersimg_3520-flying-pink-bodyimg_0662-slower-yellow-ochre

BODY BODERS

โดย พินรี สัณฑ์พิทักษ์

3 นิทรรศการ

The Art Center Center of Academic Resources, Chulalongkorn University Body Borders : Anything Can Break หอศิลปวิทยนิทรรศน์ ชั้น 7 ศูนย์วิทยทรัพยากร (หอสมุดกลาง) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 6 สิงหาคม – 2 กันยายน พ.ศ. 2554

H Gallery Body Borders : Flying Cubes เอช แกลเลอรี 6 สิงหาคม – 4 กันยายน พ.ศ. 2554

100 Tonson Gallery Body Borders : Paintings 100 ต้นสน แกลเลอรี 25 สิงหาคม – 25 กันยายน พ.ศ. 2554

ในวันเสาร์ที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2554 เวลา 13.00-16.00 น.จะมีรายการพูดเชิงคุยและถกที่ หอศิลปวิทยนิทรรศน์

ศูนย์วิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ต่อด้วยงานเปิดนิทรรศการที่ H Gallery เริ่มเวลา 17.00 น.

งานเปิดนิทรรศการที่ 100 Tonson Gallery จะมีขึ้นในวันพฤหัสบดีที่
25 สิงหาคม พ.ศ. 2554 เวลา 19.00 น.

นิทรรศการจะนำเสนอผลงานใหม่ในรูปแบบงานจัดวาง (Installation) ประติมากรรม และภาพเขียนบนผ้าใบที่เกี่ยวกับการสำรวจความหมายและบริบทของ “กาย” ประสบการณ์การรับรู้ใน “สัมผัส” ต่าง ๆ และทัศนคติมุมมอง ซึ่งประเด็นเหล่านี้เป็นสิ่งที่พินรีมีความสนใจและถ่ายทอดในผลงานตลอดระยะเวลากว่า 20 ปี เมื่อไม่นานมานี้เนื่องจากบุตรชายของเธอมีความสนใจในการศึกษาต่อทางด้านการออกแบบเสื้อผ้า ทำให้พินรีเกิดมุมมองใหม่ในเรื่องของร่างกายที่เกี่ยวกับการประดับตกแต่งที่ทำให้ดูงดงามยิ่งใหญ่อลังการ หรือที่ตัดทอนให้ดูงามด้วยความเรียบง่าย สำหรับพินรีประเด็นสำคัญอยู่ที่ “ร่าง” หรือ ”กาย” สามารถเป็นที่สำหรับการเปลี่ยนผ่าน การพิจารณาใคร่ครวญ และการเข้าใจ “ร่าง”หรือ”กาย” ไม่ว่าจะทั้งหมดหรือเฉพาะบางส่วนนั้น คิด ไตร่ตรอง สงสัย และท้าทาย
ที่ H Gallery จะจัดแสดงประติมากรรมทำด้วยหวาย ซึ่งได้รับแรงบันดาลใจจากรูปทรงการพับกระดาษโอริกามิ ผู้ชมสามารถจับต้องหรือนั่งบนรูปลูกบาศก์มีปีกเหล่านี้ได้ ที่หอศิลปวิทยนิทรรศน์ ชั้น 7 ศูนย์วิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จะมีงานศิลปะจัดวาง ที่ผลงานทั้งหมดจะห้อยจากเพดานลอยอยู่เหนือหัว การเคลื่อนไหวของผู้ชมจะทำให้เกิดเสียงดนตรีในจุดต่าง ๆ กระจายอยู่ทั่วบริเวณ
ขณะที่ผลงานทั้งสองข้างต้นเชื้อเชิญให้ผู้ชมพิจารณาและสะท้อนความคิดความรู้สึกผ่านการเคลื่อนไหว พื้นที่และการสัมผัส ที่ 100 Tonson Gallery จะจัดแสดงผลงานจิตรกรรมชุดใหม่ที่สำรวจเนื้อหาสาระ มุมมองการรับรู้ ทัศนคติ ความยืดหยุ่น ของ “ร่าง” และ “กาย” ทั้งด้านกายภาพและในเชิงอุปมาอุปมัย
*
นอกจากนั้นศิลปินจะจัดกิจกรรมกับเด็กนักเรียนและนักเรียนตาบอดในระหว่างช่วงนิทรรศการ ร่วมกันกับ คุณ Sarah Bond จาก Traill International School คุณ Valerie McCubbin จาก NIST (The New International School of Thailand) และ คุณนำบุญ นามเป็นบุญ นักเขียนนิทาน พิธีกร ผู้จัดรายการโทรทัศน์สำหรับเด็ก
*
พินรี สัณฑ์พิทักษ์ เกิดปี พ.ศ. 2504 เธอจัดแสดงนิทรรศการมาอย่างต่อเนื่องนับแต่ปี พ.ศ. 2531 เมื่อไม่นานมานี้ก็ได้ร่วมในนิทรรศการ Stealing the Senses ที่ Govett-Brewster Gallery ที่ประเทศนิวซีแลนด์ และ Here/Not Here ที่ Asian Art Museum ที่เมืองซาน ฟรานซิสโก ประเทศสหรัฐอเมริกา
* Body Borders : anything can break
งานแก้วโดย ดุสิต ปานคำเดช เสียงดนตรีประพันธ์โดย เจฟฟรี คาลแมน (Jeffrey Calman) อาวี ซิลส์ (Avi Sills) และ อาเมียร์ เอฟรัต (Amir Efrat) ระบบเสียงโดย ณัฐวุฒิ เลื่อนไธสง และ อภินันท์ ลุวีระ จาก be>our>friend
ออกแบบห้องนิทรรศการโดย รชพร ชูช่วย และ สรวิศ คล้ายมาก จาก all (zone)

Body Borders : flying cubes งานสานหวายโดย วิรัตน์ ศรีวิชัย เชียงใหม่

____________________________________________________________________________________

ติดตั้งนิทรรศการ

พิธีเปิดนิทรรศการ เเละ การบรรยาย โดย พินรี สัณฑ์พิทักษ์ พร้อมกับ แขกรับเชิญ อ. จิตติ เกษมกิจวัฒนา ดร. ประพล คำจิ่ม ผศ.ดร. รชพร ชูช่วย เกี่ยวกับนิทรรศการ “Body Borders”

สัมนาเชิงปฏิบัติการ Father Joe Meier’s Mercy Center วันที่ 20 สิงหาคม 2554

โปรแกรมเพื่อการศึกษาจาก [NIST] The New International School of Thailand วันที่ 25 สิงหาคม 2554

สัมนาเชิงปฏิบัติการ โรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ วันที่ 27 สิงหาคม 2554

โปรแกรมเพื่อการศึกษาจาก Traill School วันที่ 1 กันยายน 2554

____________________________________________________________________________________

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ The Art Center – หอศิลปวิทยนิทรรศน์
ชั้น 7 ศูนย์วิทยทรัพยากร (หอสมุดกลาง) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ถนนพญาไท เขตปทุมวัน กรุงเทพ 10330
โทรศัพท์: 0-2218-2965 โทรสาร: 0-2218-2907
อีเมล์: info.artcenterchula@gmail.com
www.car.chula.ac.th/art
Facebook: The Art Center – Chula
เปิดทำการ จันทร์-ศุกร์: 9.00-19.00 น. เสาร์: 9.00-16.00 น.
ปิดวันอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์
H Gallery – เอช แกลเลอรี
เลขที่ 201 ซอยสาทร 12 ถนนสาทรเหนือ โทร. 081-310-4428 / www.hgallerybkk.com
10.00-18.00 น. วันอังคารกรุณานัดหมายล่วงหน้า 100 Tonson Gallery – 100 ต้นสน แกลเลอรี
เลขที่ 100 ซอยต้นสน ถนนเพลินจิต โทร. 02-684-1527 / www.100tonsongallery.com พฤหัสบดี-อาทิตย์ 11.00-19.00 น.

Print Friendly