อาร์ต คอนเนคชั่น ฉบับกรุงเทพ

29 เมษายน – 31 พฤษภาคม 2548
ArtconneXions : Bangkok Version

อาร์ต คอนเนคชั่น ฉบับกรุงเทพ
ARTCONEXIONS : BANGKOK VERSION

โครงการอาร์ตคอนเนคชั่นเป็นโครงการศิลปะ, ศิลปินในที่พำนัก, และ นิทรรศการศิลปะสัญจร ระหว่างประเทศในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิค และเยอรมนี

ที่มาของโครงการ
ArtconneXions คือ โครงการแลกเปลี่ยนศิลปิน ศิลปินในที่พำนัก และนิทรรศการศิลปะสัญจร ซึ่งจัดโดยความร่วมมือระหว่างสถาบันเกอเธ่แห่งเอเชียอาค์เนย์ และ แปซิฟิค ร่วมกับสถาบันเกอเธ่ กรุงเทพฯ โดยมีจุดประสงค์ให้เกิดการแลกเปลี่ยนและเชื่อมโยงกันระหว่างศิลปินจากประเทศเยอรมันและภาคพื้นเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และแปซิฟิค โครงการนี้ประกอบไปด้วยศิลปิน 9 ท่านจากแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และแปซิฟิค และอีก 9 ท่านจะประเทศเยอรมนี ได้แบ่งเป็น 3 หมวด โดยเน้นที่การแลกเปลี่ยนระหว่างประเทศแถบเอเชียแปซิฟิก ทั้งเหนือ ใต้ และประเทศแถบเส้นศูนย์สูตร สำหรับกระบวนการคัดเลือกศิลปิน ได้แบ่งออกเป็น 2 ส่วนด้วยกัน คือ ศิลปินจากเยอรมนี คัดสรรโดย โธมัส เวสกี้ (มิวนิค) และส่วนประเทศที่เหลือคัดสรรโดยภัณฑารักษ์ในแต่ละประเทศ โดยศิลปินเอเซียที่ได้รับการคัดเลือกจะได้มีโอกาสทำงานกับศิลปินรับเชิญจากต่างเมืองในเมืองของตนเป็นเวลาหนึ่งเดือน และ จะกลายเป็นศิลปินรับเชิญในเมืองที่คัดเลือกเป็นเวลาหนึ่งเดือน พวกเขาจะทำการค้นหาปรากฏการณ์และความตึงเครียดระหว่าง การเชื่อมต่อ ความกลมกลืน การผสมผสาน การกลายพันธุ์ การถูกโดดเดี่ยว การอ้างอิง การอธิบาย ตลอดจนอัตลักษณ์แห่งความเป็นเมือง

อาร์ตคอนเน็คชั่น ฉบับกรุงเทพฯ
กรุงเทพฯได้ร่วมมือกับจาการ์ต้าและโอ๊คแลนด์ภายใต้บริบทเดียวกัน คือ การขาดแคลนการสื่อสารทางด้านศิลปะและวัฒนธรรม รวมไปถึง การเชื่อมต่อของประวัติศาสตร์กับความระลึกถึงของผู้คนที่มีต่อกันในสามเมือง โดยมีจุดประสงค์เพื่อสร้างบทสนทนาและสานสัมพันธ์ระหว่างสามเมืองนี้ ดังนั้น จึงเชิญศิลปินเข้าร่วมโครงการและศิลปินจากเยอรมนีเข้ามาทำงานในกรุงเทพฯ โดยสถาบันเกอเธ่ กรุงเทพฯ และโปรเจ็ค 304 รับเป็นเจ้าภาพ พวกเขาได้เข้ามาทำงานวิจัยและได้รับความร่วมมือจากนักเรียนนักศึกษา และอาสาสมัครในการผลิตผลงาน ศิลปิน ภัณฑารักษ์ และผู้จัด ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนประสบการณ์และความคิดในการทำผลงานหลายต่อหลายครั้ง ศิลปินได้ทำงานวิจัยและผลิตผลงานตามความสนใจของแต่ละคน ภายใต้คำปรึกษาและความช่วยเหลือขององค์กรเจ้าภาพ

ตลอดระยะเวลา 3 เดือนที่ผ่านมา 6 ศิลปินจากกรุงเทพฯ จาการ์ต้า โอ๊คแลนด์ เบอร์ลิน ไลพ์ซิก และดึซเซลดอร์ฟ ได้เดินทางทั่วภาคพื้นเอเชียแปซิฟิก และได้รับประสบการณ์ใหม่จากเมืองที่ไปเยือน และบริบทของมัน พวกเขาทำงานกับสิ่งแวดล้อมที่ท้าทาย ซึ่งช่วงสิ้นสุดของโครงการ จะทำการจัดแสดงผลงานของศิลปิน 6 ท่าน ส่วนใหญ่เป็นงานภาพถ่ายและวีดีโอ

ในกรุงจาการ์ต้า ศิลปินรับเชิญ ได้แก่ ลิซ่า โครว์ลี่ย์ (โอ๊คแลนด์) และ มัทธีอัส โคค (ดึสเซลดอร์ฟ) เข้าไปถึงเมื่อเดือนพฤศจิกายน 2547 และทำงานร่วมกับเอริค ปราเสทยา ศิลปินเจ้าบ้าน
ไฮดี้ สเปคเกอร์ (เบอร์ลิน) และเอริค ปราเสทยา (จาการ์ต้า) เดินทางถึงกรุงเทพช่วงสิ้นเดือนธันวาคม 2547 ไฮดี้ และเอริค ใช้เวลาส่วนมากร่วมกัน โดยมีไมเคิล เชาวนาศัย ต้อนรับในฐานะศิลปินเจ้าบ้าน ศิลปินทั้งสองนี้ได้ใช้ชีวิตในกรุงเทพฯ ทุกวันโดยสวมบทบาทเป็นทั้งนักท่องเที่ยว และศิลปินทำงานไปพร้อมๆ กัน เอริค อดีตช่างภาพข่าว ที่สนใจวิถีชีวิตผู้คนภายใต้เนื้อหาความเป็นเมือง และสำหรับงานในกรุงเทพฯของเขาคือ การแปลความหมายของชีวิตในเมือง โดยเขาได้ถ่ายภาพสาวออฟฟิศ โดยการติดตามบันทึกภาพชีวิตประจำวันของเธอจากเช้าจนค่ำ ในทางกลับกัน ไฮดี้สนใจเรื่องสถาปัตยกรรมจากสิ่งแวดล้อมในเมืองหลวงกับความสัมพันธ์ของธรรมชาติ เธอถ่ายภาพตึกและสถาปัตยกรรมต่างๆ ในกรุงเทพฯ ไปควบคู่กับธรรมชาติ เธอได้ย่อส่วนบรรยากาศความวุ่นวายของกรุงเทพฯ แล้วตัดทอนรูปทรงให้กลายเป็นนามธรรมที่เต็มไปด้วยความเรียบง่ายและสงบ

ในเดือนกุมภาพันธ์ 2548 ณ เมืองโอ๊คแลนด์ ประเทศนิวซีแลนด์ ไมเคิล เชาวนาศัย ศิลปินไทย และ เจอร์เกน เบิร์คเบาว์เออร์ จากไลพ์ซิก คือศิลปินรับเชิญของ ลิซ่า โครเลย์ ในการแลกเปลี่ยน ครั้งนี้มี ปีเตอร์ แชนด์ จาก Elam School of Fine Arts มหาวิทยาลัยอ๊อคแลนด์ เป็นเจ้าภาพ ดังนั้น ศิลปินทั้ง 2 คน จึงต้องไปสอนที่โรงเรียนแห่งนี้ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโปรแกรม ไมเคิลจึงมุ่งความสนใจของเขาไปที่ประเด็นของวัฒนธรรมย่อย เพศ และการเหยียดสีผิว เขาได้พบกับวัฒนธรรมเมารี และได้ทำการศึกษาอย่างหนักเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ของวัฒนธรรม ส่วนเจอร์เก้นนั้น ผลงานในช่วงที่ผ่านมา เขาได้เน้นไปที่เรื่องของแลนด์สเคป แต่ในงานนี้เขาให้ความสนใจเกี่ยวกับมุมมองทางประวัติศาสตร์ด้านเศรษฐกิจและการเมืองของท่าเรือแห่งเมืองโอ๊คแลนด์

อาร์ตคอนเนคชั่น : ฉบับกรุงเทพฯ นี้ นับเป็นแห่งแรกของนิทรรศการศิลปะสัญจร ซึ่งจะเดินทางไปแสดงต่อ ณ โอ๊คแลนด์ นิวซีแลนด์ ในเดือนกันยายน 2548 และเป็นส่วนหนึ่งของนิทรรศการรวม 3 ภูมิภาค ฯ ณ กรุงจาการ์ต้าในเดือนมีนาคม 2549

เกี่ยวกับศิลปิน
- เอริค ปราเสทยา (จาการ์ต้า/กรุงเทพฯ)
- ไฮดี้ สเปคเกอร์ (เบอร์ลิน/กรุงเทพฯ)
- ไมเคิล เชาวนาศัย (กรุงเทพฯ/โอ๊คแลนด์)
- เจอร์เก้น เบิร์กเบาเออร์ (ไลพ์ซิก/กรุงเทพฯ)
- ลิซ่า โครว์ลี่ย์ (โอ๊คแลนด์/จาการ์ต้า)
- มัทธีอัส ค็อค (ดุสเซลดอล์ฟ/จาการ์ต้า)

เอริค ปราเสทยา เกิดเมื่อปี 1958 เมืองปาดัง เกาะสุมาตราตะวันตก ประเทศอินโดนีเซีย จบการศึกษาที่สถาบันเทคโนโลยีแห่งบันดุง แต่หลังจากนั้น เขาก็เริ่มหลงใหลในงานถ่ายภาพ และยึดเป็นอาชีพในเวลาต่อมา และตั้งแต่ปี 1985 เขาจึงเริ่มทำงานเป็นช่างภาพอิสระให้กับนิตยสารท้องถิ่นและต่างประเทศ เอริค ปราเสทยา ได้จัดนิทรรศการทั่วเอเชียและยุโรป โดยงานของเขามักเกี่ยวกับความเป็นอยู่ การเปลี่ยนแปลง และชีวิตในเมืองใหญ่

ไฮดี้ สเปคเกอร์ เกิดเมื่อปี 1962 ในเมืองดามเม ประเทศเยอรมนี ไฮดี้เรียนออกแบบ ถ่ายภาพ และภาพยนตร์ ที่ Bielefeld and the Academy of Visual Arts เมืองไลพ์ซิก เยอรมนี เธออาศัยอยู่ในเบอร์ลิน และร่วมแสดงนิทรรศการศิลปะทั่วประเทศ ภาพถ่ายของไฮดี้นั้น ส่วนใหญ่เน้นภาพสถาปัตยกรรมสมัยใหม่ ซึ่งเธอมักจะถ่ายที่ตัวด้านหน้าตึกและโครงสร้างของมัน แล้วทำการกลับขั้นตอนของงานสถาปัตยกรรมให้กลายเป็นจุดเริ่มของงานดีไซน์ เพื่อพัฒนารูปแบบของตึก และเธอเลือกที่จะถ่ายภาพตึกที่มีอยู่ให้ดูคล้ายโมเดล

ไมเคิล เชาวนาศัย มาอยู่เมืองไทยเมื่อปี 2001 และกลายเป็นหนึ่งในผู้นำทางศิลปะร่วมสมัยของไทย นอกเหนือจากความกระตือรือร้นในงานศิลปะและวัฒนธรรมทั้งไทยและเทศแล้ว ไมเคิล ยังเป็นคนแรกที่จัดงานเทศกาลหนังเกย์และเลสเบี้ยนในปี 2002 อีกด้วย งานส่วนใหญ่ของเขา มักเป็นศิลปะแสดง ภาพถ่าย ศิลปะจัดวาง ภาพยนตร์และวีดีโอ และได้ถูกจัดแสดงไปในแกลเลอรี่และพิพิธภัณฑ์ชั้นนำทั่วโลก รวมไปถึงตามเทศกาลหนังและวีดิโอในต่างประเทศ

เจอร์เก้น เบิร์กเบาเออร์ เกิดเมื่อปี 1968 ประเทศเยอรมนี เขาศึกษาที่ โรงเรียนออกแบบ โร๊ด ไอส์แลนด์ สหรัฐอเมริกา และที่ The Academy of Visual Arts ไลพ์ซิก เยอรมนี จนจบปริญญาด้านทัศนศิลป์ในปี 2002 งานของเขามักจะเป็นการสร้างภาพที่จะนำไปสู่การรับรู้ของบางสิ่ง โดยที่เขาพยายามวิเคราะห์ผลกระทบทางอารมณ์ต่อภาพและพื้นที่ โดยในงานอื่นๆ นั้นเขาได้ใช้รูปแบบของงานสถาปัตยกรรมมาเป็นพื้นหลัง ซึ่งภาพเหล่านี้ คือส่วนสำคัญของงานที่จะสื่อถึงการรับรู้ทางประวัติศาสตร์ ความงาม และคุณค่าทางอารมณ์

ลิซ่า โครวลี่ย์ คือศิลปินที่พำนักอยู่ในโอ๊คแลนด์ ประเทศนิวซีแลนด์ ผลงานในช่วงแรกนั้นอย่าง “Garden City” และ “Rushes” (2004) รวมถึง “Bright Paradise” ปี 2001 เป็นการทำงานเกี่ยวกับรูปแบบของตัวเลข ภาพยนตร์ ภาพถ่าย และวีดิโอ งานส่วนใหญ่ของเธอจะเป็นเรื่องของการท่องเที่ยว เสน่ห์แห่งการเป็นอื่น และ สารคดี ช่วงเวลาหนึ่งที่เธอได้มีโอกาสไปอยู่ที่เมืองคาซัคสถาน ซึ่งเป็นที่ที่เธอได้ถ่ายภาพสถานที่ของสิ่งแวดล้อมที่มีผลจากการล่มสลายทางเศรษฐกิจ ออกมาเป็นผลงานที่ชื่อ “Failure and Production” ที่บันทึกช่วงเวลาแห่งกิจกรรมของผู้คนในสถานที่แห่งนั้น ปัจจุบันเธอเป็นอาจารย์อยู่ที่ Elam School of Fine Arts, Auckland University

มัทธีอัส โคค เกิดในปี 1967 ที่เมืองเบรเมน เยอรมนี ในช่วงปลายทศวรรษที่ 80 เขาได้เข้าศึกษาวิชาเอกด้านการถ่ายภาพ และต่อมาได้เข้าศึกษาต่อที่ Academy of Fine Arts D?sseldorf และจบการศึกษาในปี 1995 ตั้งแต่ปี 1998 – 2000 เขาเป็นอาจารย์สอนการถ่ายภาพอยู่ที่ Fachhochschule Hannover โดยผลงานส่วนใหญ่ของเขาจะเกี่ยวกับ ประวัติของสถานที่ ส่วนโครงการปัจจุบันก็คือ ทำหนังสือเกี่ยวกับฝ่ายพันธมิตรนอร์มังดี ในฝรั่งเศส ในงานภาพถ่ายของเขา มักจะเป็นการตั้งคำถามถึงสมมติฐานของการถ่ายภาพแบบสารคดี ขณะที่เขาอยู่ในจาการ์ต้า มัทธีอัสได้ทำการค้นคว้าแนวคิดของการเป็นชาวต่างชาติในเมืองนี้ เขาสนใจว่าสถานที่โดยรอบเมืองนั้นได้นำเสนอความแตกต่างอย่างไรในแต่ละช่วงเวลาของวัน ซึ่งความคิดนี้ก็แตกต่างจากสิ่งที่เขาเคยตั้งคำถามเกี่ยวกับแนวคิดแห่งความจริง ซึ่งสามารถเดาได้จากภาพเพียงภาพเดียว

เกี่ยวกับภัณฑารักษ์
โธมัส เวสกี เกิดเมื่อปี 1953 ประเทศเยอรมนี เขาศึกษาด้านนิเทศศาสตร์ จาก Gesamthochschule/University เมืองคาสเซล และในปี 1987 ถึง 1992 เขาจึงทำหน้าที่ภัณฑารักษ์อิสระให้กับ Siemens Fotoprojekt และ Spectrum Photogallery/Sprengel Museum ในปี 1992 ถึง 2000 เขาจึงมาจับงานด้านการคัดสรรงานภาพถ่ายและสื่ออื่นๆ ที่ Sprengel Museum จนในปี 2000 ถึง 2003 เขาจึงเป็นภัณฑารักษ์ให้กับ Museum Ludwig โคโลญน์ และตั้งแต่ปี 2003 เป็นต้นมา เขาดำรงตำแหน่งภัณฑารักษ์ให้กับ Haus der Kunst มิวนิค และยังเป็นอาจารย์รับเชิญให้ Academy of Art and Design เมืองซูริค ตั้งแต่ปี 1999

ปัจจุบัน ปีเตอร์ แชนด์ ดำรงตำแหน่งผู้บริหารให้กับบัณฑิตวิทยาลัยอยู่ที่ Elam School of Fine Arts มหาวิทยาลัยโอ๊คแลนด์ เขาสอนเกี่ยวกับวิชาวิจารณ์ศึกษา โดยปีเตอร์จบปริญญาเอกด้านประวัติศาสตร์ศิลปะจากมหาวิทยาลัยโอ๊คแลนด์ และลิขสิทธิ์งานทางวัฒนธรรม จาก King’s College ลอนดอน งานส่วนใหญ่ที่เขาทำมักเป็นงานวิจัยเกี่ยวกับผลกระทบของการตั้งคำถามและการพิจารณาประวัติศาสตร์และความร่วมสมัยของงานศิลปะ ทฤษฎีศิลปะ ลิขสิทธิ์ และเรื่องราวที่เกี่ยวข้อง มรดกทางวัฒนธรรม และความสัมพันธ์ระหว่างศิลปะกับกฎหมาย รวมไปถึง เรื่องมรดกทางวัฒนธรรมของชนพื้นเมือง ซึ่งเขาได้รวบรวมเป็นงานเขียนเกี่ยวกับผลงานศิลปิน สูจิบัตร สำหรับนิทรรศการศิลปะและวารสารทั้งในนิวซีแลนด์และต่างประเทศ

เฟอร์แมน อิคแซน ภัณฑารักษ์ชาวจาการ์ต้า ที่จบด้านมานุษยวิทยาทางวัฒนธรรมจากเมืองอัมสเตอร์ดัม จากนั้นเขาจึงเริ่มศึกษาการถ่ายภาพและเข้าร่วมเวิร์คช็อปในยุโรป แล้วจึงกลับอินโดนีเซียในปี 1976 และกลายเป็นช่างภาพมืออาชีพ ที่โด่งดังจากการถ่ายงานแฟชั่น 20 ปี ต่อมาเขาจึงหันไปทำงานจิตรกรรมและสอนหนังสือแทน ปัจจุบันนี้ เขาเป็นหัวหน้าภาควิชาภาพถ่ายที่สถาบันศิลปะแห่งจาการ์ต้า และยังสอนถ่ายภาพอยู่ที่นั่นด้วย นอกจากนี้เขายังเป็นภัณฑารักษ์ให้กับ Galeri Oktagon แกลเลอรี่ภาพถ่ายในจาการ์ต้า และยังเขียนบทความให้กับนิตยสารท้องถิ่นและหนังสือพิมพ์เกี่ยวกับภาพถ่ายอีกด้วย

กฤติยา กาวีวงศ์ ภํณฑารักษ์อิสระ และผู้ร่วมก่อตั้งโปรเจ็ค 304 องค์กรอิสระที่ตั้งอยู่ในกรุงเทพฯ ซึ่งให้ความสำคัญกับโครงการศิลปะร่วมสมัยจากหลากหลายวัฒนธรรม โดยศิลปินไทยและเทศ ผลงานที่ผ่านมาของเธอคือ งาน Under Construction จัดที่ Tokyo Opera City Gallery โตเกียว ในปี 2003 งาน Nothing ของฤกษ์ฤทธิ์ ตีระวนิช และคามิน เลิศชัยประเสริฐ จัดที่ หอศิลป์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในปี 2004 งาน Bangkok จัดที่ La Capella เมืองบาร์เซโลน่า และบรัสเซลล์ และงานนิทรรศการทอวัฒนธรรม จัดขึ้นที่ พิพิธภัณฑ์บ้านจิม ทอมป์สัน กรุงเทพฯ ปี 2005 รวมไปถึงงานที่กำลังอยู่ในระหว่างการเตรียมการ งาน Politics of Fun ที่ Haus der Kulturen der Welt จะจัดขึ้นที่เบอร์ลิน ในเดือนกันยายน 2005

นิทรรศการในครั้งนี้จัดขึ้นโดยความร่วมมือจาก สถาบันเกอเธ่ กรุงเทพฯ, สถาบันเกอเธ่แห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้, IFA , Cultural In Motion Program โดย เดมเลอร์ ไครสเลอร์ และ เช็งเกอร์

Print Friendly