ชะลอใจ

cover-th2

news-release-th2

artist-statement-th2

___________________________________________________________________________________________________

พิธีเปิดนิทรรศการ

วันพฤหัสบดีที่ 13 มกราคม พ.ศ.2554 เวลา 16.00น. – 17.00น.

___________________________________________________________________________________________________

บรรยายนิทรรศการ โดยนรเศรษฐ์ ไวศยกุล และ Jacques Carrio (นักสะสมงานศิลปะชาวฝรั่งเศส)

วันพฤหัสบดีที่ 13 มกราคม พ.ศ.2554 เวลา 13.30น. – 16.00น.

_______________________________________________________________________________________

 วิดีทัศน์เกี่ยวกับนิทรรศการ Slow Down

Art De Siam “Slow Down” 

_______________________________________________________________________________________

นักเรียนโรงเรียนสาธิตจุฬาฯฝ่ายประถม เข้าชมนิทรรศการ “Slow Down” 4 กุมภาพันธ์ 2554

_______________________________________________________________________________________

 สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ
สิริวัฒน์ โพธิ์กระเจน (เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์)
โทร. 081-629-0457 อีเมล์: siriwatpokrajen@yahoo.com, info.artcenterchula@gmail.comหอศิลปวิทยนิทรรศน์
ชั้น 7 ศูนย์วิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ถนนพญาไท เขตปทุมวัน กรุงเทพ 10330
โทรศัพท์: 0-2218-2965 โทรสาร: 0-2218-2907
อีเมล์: info.artcenterchula@gmail.com
www.car.chula.ac.th/art
Facebook: The Art Center – Chula
เปิดทำการ จันทร์-ศุกร์: 9.00-19.00 น. เสาร์: 9.00-16.00 น.
ปิดวันอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์

______________________________________________________________________________________

Print Friendly