การหายไปของวัตถุ

15 กรกฎาคม – 13 สิงหาคม 2548
Missing Objects การหายไปของวัตถุ

นิทรรศการ “การหายไปของวัตถุ” หรือ “Missing Objects” ของ ปรัชญา พิณทอง นั้น คือเรื่องราวการผจญภัย ระหว่างการเดินทางทางบก กลับจากประเทศเยอรมนีมาถึงกรุงเทพฯ หลังจากสำเร็จการศึกษาปริญญาโท

ประเด็กหลักของนิทรรศการนี้ มิได้อยู่ที่รูปลักษณ์ของการถ่ายทอดประสบการณ์จากการเดินทางอันใหญ่หลวง ข้ามบรรยากาศที่แตกต่างจากความคุ้นเคยอย่างสิ้นเชิง ไม่ใช่สารคดีการท่องเที่ยว ไม่ใช่เรื่องบอกเล่าความกล้าหาญชาญชัย หรือแม้แต่ ไม่ใช่เสน่ห์ของความพึลึกจากอารยธรรมที่ไม่ค่อยได้ถูกสัมผัส

หากแต่ ผลงานศิลปะร่วมสมัยในนิทรรศการนี้ ได้ถ่ายทอดออกมาเป็นรูปแบบของศิลปะสื่อจัดวาง (Installation Art) ที่เป็นมหกรรมการผสมผสานความเชี่ยวชาญอันหลากหลายของศิลปิน ฉะนั้น ประเด็นของงานนิทรรศการนี้ จึงมุ่งเน้นไปที่เนื้อหาที่เราทุกคนสามารถเข้าใจได้ จากประสบการณ์ส่วนตัว หรือจากสภาวะที่ไม่มั่นคง ต่าง ๆ นานา ที่เราต้องเผชิญระหว่างการเดินทาง ซึ่งเราต้องเรียนรู้ที่จะจัดการกับตัวเองท่ามกลางความโดดเดี่ยว ที่แวดล้อมไปด้วยปัจจัย และตัวแปรหลากหลายที่ไม่คุ้นชิน

และในช่วงเวลาที่เราต้องเผชิญหน้ากับสิ่งเหล่านี้ เราก็มักจะคิดถึงคนที่รักเรา และคนที่เรารัก ไม่ว่าจะเป็นเพื่อน หรือครอบครัว
การเดินทางคนเดียวมักทำให้เราเข้าใจตัวเองได้ดีขึ้นจากสิ่งที่เราคิดและนึกถึง ขณะเดียวกัน เราก็จะต้องหาและสร้างสมดุลให้เกิดขึ้นระหว่างความเดียวดาย ความกลัว และการผจญภัย

ชื่อของนิทรรศการ “การหายไปของวัตถุ” หรือ “Missing Objects” นี้ อาจเป็นการอุปมานถึงคำถาม การเดินทางของชีวิตที่เราทุกคนต้องดำเนินไป… สิ่งที่เราให้ความสำคัญ และคุณค่าที่เรามอบให้กับตัวเอง คือปัจจัยหลักที่ระบุความเป็นปัจเจกบุคคลของเรา จะเป็นไปได้ไหมว่า เราต้องการวัตถุบางอย่าง เพื่อทำให้เรารู้สึกอิ่มพร้อม หรือเราต้องการคนอื่นๆ เพื่อทำให้เรารู้สึกครบสมบูรณ์ ในกรณีนี้ วัตถุประสงค์ในผลงานศิลปะของปรัชญา พิณทอง อาจจะช่วยกระตุ้นให้เราทุกคนได้สังเกตและให้คุณค่ากับวัตถุที่ไม่ได้หายไป (No Missing Objects) ในชีวิตของเรา

ประพล คำจิ่ม
ผู้บริหารหอศิลปวิทยนิทรรศน์

Print Friendly