A Brief View Of Everything

5113694183_87fdd4fd8d_b

A Brief View Of Everything

โดย จัสติน มิลส์ และ ฟรังโก้ อันเจโลนิ

ณ หอศิลปวิทยนิทรรศน์ ศูนย์วิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

วันที่ 8 พฤศจิกายน 25 ธันวาคม 2553

พิธีเปิดนิทรรศการ วันพฤหัสบดีที่ 11 พฤศจิกายน  2553 เวลา 18.00-20.30น.

_______________________________________________________________________________________

ทัศนคติที่เราใช้มองโลกย่อมมีอิทธิพลต่อโลกที่เราทุกคนอาศัยอยู่ ใน ยามที่เกิดปัญหาความขัดแย้งวุ่นวาย ผู้คนต่างพยายามค้นหาเหตุผลเพื่อใช้อธิบายต้นเหตุแห่งปัญหาและเพื่อหาทาง แก้ไข ข้อเท็จจริงและสมมุติฐาน หลักปรัชญาและสถิติ ถูกนำมาใช้ประกอบการพูดคุยโต้เถียงเพื่อที่จะได้มาซึ่ง ความจริง และทางออก

A Brief View Of Everything นิทรรศการ ศิลปะโดยจัสติน มิลส์ ศิลปินชาวอังกฤษ และฟรังโก้ อันเจโลนิ ศิลปินลูกครึ่งดัตช์-อิตาเลี่ยน เปรียบเสมือนเวทีที่เชื้อเชิญให้ผู้ชมได้เข้ามามีส่วนร่วมในบทสนทนาดังกล่าว นิทรรศการประกอบไปด้วยผลงานจิตรกรรมชุด 48 Portraits of God ของจัสติน และผลงานที่เป็น ข้อความและ สถานการณ์ของ ฟรังโก้ ซึ่งจะท้าทายการรับรู้ของผู้ชมและนำเสนอมุมมองที่แตกต่างในการมองโลก ตัวเอง และผู้คนรอบข้าง ในหลายกรณี งานของศิลปินทั้งคู่อาจจะกระทบความรู้สึกของผู้ชมอย่างรุนแรง หรือดูเหมือนสามารถตีความได้ไม่สิ้นสุด ทั้งนี้เพราะผลงานต้องการลบล้างมุมมองที่คับแคบและมีอคติที่หลายคนอาจมี และเปิดช่องให้เห็นทัศนคติอีกด้านหนึ่งที่เปิดกว้างมากขึ้นและไม่กีดกันผู้ ใด ถึงแม้ว่าบางครั้งทัศนคติดังกล่าวจะเป็นสิ่งที่หลายคนรู้สึกยอมรับได้ยาก ก็ตาม

______________________________________________________________________________________

จัสติน มิลส์

48 Portraits Of God

คุณ คิดว่า เลดี้กาก้า ห้องรมแก๊สพิษของนาซี เจ้าชายสิทธัตถะ และการพันธนาการในกิจกรรมทางเพศแบบญี่ปุ่น มีอะไรที่เกี่ยวเนื่องกัน ตามความเห็นของจัสติน มิลส์ สิ่งที่กล่าวมาทั้งหมดนี้ล้วนแต่เป็น พระเจ้าในสายตาเขา ศิลปินชาวอังกฤษผู้นี้ต้องการเสนอความคิดที่ว่า พระเจ้าอาจคือทุกสิ่งทุกอย่าง และทุกสิ่งทุกอย่างอาจคือพระเจ้าผ่าน ทางผลงานจิตรกรรม หลังจากที่เขาได้ศึกษาปรัชญาทางศาสนาหลัก ๆ ของโลกมาเป็นเวลา 25 ปี ศิลปินได้เข้าใจถึงแนวความคิดที่เรียบง่ายแต่ลึกซึ้งในการไม่แยกฝักฝ่ายที่ ปรากฏอยู่ในแก่นของหลักคำสอนต่าง ๆ ความเป็นเอกภาพที่มีอยู่ในหลักคำสอนคือสิ่งที่ศิลปินพยายามเผยให้เห็นในรูป แบบใหม่ของงานศิลปะยุค post-post-modern หรือ ศิลปะแบบบูรณาการที่ก้าวพ้นขอบเขตและครอบคลุมความหลากหลายต่าง ๆ เข้าไว้ให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ นี่คืองานศิลปะที่ เกี่ยวเนื่อง กับการแสดงออกของตัวตนมากกว่าจะเป็น แค่การ แสดงออกของตัวตน อย่างไรก็ดีจิตรกรรมเหล่านี้ไม่ได้เป็นเพียงแค่ภาพประกอบสำหรับความคิดเชิง ปรัชญาและศาสนา ผลงานเปิดโอกาสให้คนได้ตีความความคลุมเครือที่ท้าทายความคิดที่มีอยู่ หรือจะเพียงแต่ชื่นชมความงามของภาพที่ปรากฏก็ได้เช่นกัน

จัสตินกล่าวว่า เมื่อผมใช้คำว่า พระเจ้า ในชื่อผลงานภาพจิตรกรรมแต่ละชิ้น คำว่าพระเจ้าไม่ได้มีความหมายอย่างที่ชาวคริสต์โดยทั่วไปเข้าใจว่าเป็นผู้ หรือสิ่งที่อยู่ภายนอก มีอำนาจล้นพ้น และชอบตัดสินผู้อื่น ผมใช้คำนี้ในความหมายที่อยู่เหนือความดีและความเลว สิ่งที่อยู่ภายในและภายนอก และเป็นทั้งสิ่งที่ก้าวพ้นขอบเขตใด ๆ และกำลังจะเผยตัวให้เห็น เป็นสิ่งที่นักปรัชญาชาวอเมริกันชื่อเคน วิลเบอร์ อธิบายในหนังสือ The Integral Vision ของเขาไว้ว่า

เป็น ที่มาของสรรพสิ่ง เป็นจิตตระหนักรู้สากล เป็นตัวตนที่บริสุทธิ์ ไร้ขีดจำกัด ไร้ขอบเขต และไร้ตัวตน เป็นสิ่งที่อยู่เหนือการให้คำจำกัดความใด ๆ ทางความคิด แต่ก็เป็นสิ่งที่เรียบง่ายและเห็นได้ชัดเหมือนกับตัวผู้ที่กำลังอ่านข้อความ นี้อยู่…

_______________________________________________________________________________________

ฟรังโก้ อันเจโลนิ

งาน ศิลปะของฟรังโก้ อันเจโลนิ ศิลปินชาวดัตช์-อิตาเลี่ยน เต็มไปด้วยความน่าฉงนและแรงปรารถนาที่จะเข้าใจชีวิตและใช้ชีวิตให้สมบูรณ์ แบบ ชีวิตที่เป็นปริศนาที่ไม่มีผู้ใดเข้าใจได้ทั้งหมด แต่ก็เผยตัวต่อผู้ที่กำลังใช้ชีวิตอยู่ทุกชั่วขณะ ทุกสิ่งที่มีปรากฏอยู่ในธรรมชาติสามารถกลายมาเป็นแรงบันดาลใจให้กับฟรังโก้ ได้ทั้งสิ้น ให้ศิลปินได้ครุ่นคิดพิจารณาและใช้เป็นเครื่องมือในการสร้างผลงาน เพื่อให้ในท้ายที่สุดแล้วจะได้เข้าใจโลกมากขึ้น

ในการโต้ตอบกับผลงาน 48 Portraits Of God ของจัสตินในเชิงปรัชญา ฟรังโก้ได้สร้าง ข้อความที่บางส่วนถูกขีดเขียนด้วยเลเซอร์ลงบนแผ่นโลหะ และ สถานการณ์ขึ้น มา ซึ่งล้วนดูแปลกและก็ยอกย้อนความคิด กระนั้น ผลงานเหล่านี้ก็ตั้งคำถามหนัก ๆ เกี่ยวกับการรับรู้และทัศนคติต่อการดำรงชีวิตของคน ข้อความหนึ่งเขียนว่า “Welcome to the 8th Floor” ซึ่งอาคารที่หอศิลปฯ ตั้งอยู่ไม่มีชั้น 8 หรืองานพิเศษชิ้นหนึ่งที่ใช้ชื่อว่า “Device To Enable Myopic People To Capture Mr/Mrs Ambition From A Closer Distance” ซึ่งเชื้อเชิญให้ผู้มาชมนิทรรศการใช้กล้องส่องทางไกลมองกวาดสายตาออกไปจาก ระเบียงของอาคารเพื่อหาผลงานไฟนีออนที่ศิลปินได้ซ่อนไว้ที่ใดที่หนึ่งใน เมืองและตึกรามบ้านช่องที่ปรากฏอยู่ตรงหน้า นอกจากนี้ สิ่งที่อยู่ภายใต้ผลงานชุดใหม่ของฟรังโก้คือคำสอนของท่านกฤษณามูรติ นักปรัชญาชาวอินเดีย ในผลงานเหล่านี้ ผู้ชมจะเห็นความคิดของศิลปินที่มีต่อปรัชญาของปราชญ์ผู้นี้ ซึ่งกล่าวถึงสิ่งต่าง ๆ ที่มนุษย์ทุกคนต้องเผชิญ ไม่ว่าจะเป็นความรักและความกลัว ไปจนถึงความปรารถนาและความอิจฉาริษยา การให้ได้มาซึ่งอำนาจและการปฏิวัติของจิตใจภายใน ตลอดจนการเดินทางจิตวิญญาณและหายนะที่เกิดขึ้นจากความทะเยอทะยานของมนุษย์

ฟรังโก้กล่าวว่า ผม ไม่ได้คาดหวังว่าจะมีใครมาทำให้โลกดีขึ้นสำหรับผม หรือสำหรับพวกเราทุกคน การปฏิวัติที่ผมพูดถึงไม่ได้เกิดขึ้นในรัฐสภาหรือสภาผู้แทนราษฎร บนท้องถนนในรูปแบบการชุมนุมประท้วง หรือในการต่อสู้และสงคราม พูดง่าย ๆ ก็คือการปฏิวัติดังกล่าวไม่ได้เป็น การกระทำของ มนุษย์ที่เกิดขึ้นในโลกภายนอก การปฏิวัติเดียวที่ผมเข้าใจว่าสามารถสร้างความเปลี่ยนแปลงที่แท้จริงคือการ ปฏิวัติภายใน เป็นการพิจารณาวิถีความคิดที่เราใช้มองตนเองและชีวิต และเป็นการมองความเสื่อมทรามทางจิตใจอย่างตรงไปตรงมา อันจะนำมาซึ่งกระบวนการของความต้องการที่จะเปลี่ยนแปลงอย่างจริงใจและหลีก เลี่ยงไม่ได้

_______________________________________________________________________________________

วิดีทัศน์เกี่ยวกับนิทรรศการ A Brief View Of Everything

Opening Reception : A Brief View Of Everything

ARTSCENE TV : Justin Mills

ARTSCENE TV : Franco Angeloni

“A Brief View Of Everything” at TGN Thai Global Network

KAWASAKI VERSYS 2011 Bangkok Thailand

_______________________________________________________________________________________

พิธีเปิดนิทรรศการ

วันพฤหัสบดีที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ.2553 เวลา 18.00น. – 20.30น.

_______________________________________________________________________________________

บรรยายนิทรรศการ A BRIEF VEW OF EVERYTHING โดย JUSTIN MILLS & FRANCO ANGELONI

1- ‘Integral Art Beyond Post-Modernism’ [Justin Mills]

2- ‘The risks of and damages caused by idealizing, intellectualizing, romanticizing art(life) and the artist as a potential or wanna-be genius.
‘Self-Actualization‘ as a driving force towards the end of conflicts….And other
fragmented topics.’ [Franco Angeloni]

วันอังคารที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ.2553 เวลา 13.00น. – 16.00น.

_______________________________________________________________________________________

โรงเรียนสหวิทย์บริหารธุรกิจ

คณาจารย์ และนักเรียนโรงเรียนสหวิทย์บริหารธุกิจ จังหวัดสุพรรณบุรี เข้าเยี่ยมชมนิทรรศการ A BRIEF VIEW OF EVERYTHING ในวันพุธที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ.2553

_______________________________________________________________________________________

sponser_______________________________________________________________________________________

Print Friendly