Face to Face

4930626497_5e8e03a0d3_b

FACE TO FACE: PORTRAITURE IN A DIGITAL AGE

นิทรรศการ ศิลปะนิวมีเดียออสเตรเลีย

วันที่ 10 กันยายน – 16 ตุลาคม 2553
พิธีเปิดนิทรรศการ วันศุกร์ที่ 10 กันยายน 2553 เวลา 18.15 น.

จะมีการ บรรยายเกี่ยวกับนิทรรศการโดย Tara Morelos และ Carolyn McKay

จาก d/Lux/MediaArts ก่อนพิธีเปิดในเวลา 17.00-18.00 น.

(การบรรยาย เป็นภาษาอังกฤษพร้อมล่ามภาษาไทย)

________________________________________________________________________________________

‘นิว มีเดีย’ หรือสื่อใหม่ และเทคโนโลยีดิจิตอลได้เปลี่ยนมุมมองที่ผู้คนมีต่อภาพวาดหรือภาพถ่ายบุคคล

ตลอดจน อัตลักษณ์และภาพใบหน้าของคนอย่างไรบ้าง?

อะไรคือ รูปแบบใหม่ ๆ ของการมีส่วนร่วมและตอบโต้กับผลงานโดยผู้ชม

ที่เกิด ขึ้นจากการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่เหล่านี้?

นิทรรศการศิลปะนิวมีเดียออสเตรเลีย FACE TO FACE: PORTRAITURE IN A DIGITAL AGE สำรวจประเด็นคำถามเหล่านี้ ผ่านการนำเสนอผลงานของศิลปินออสเตรเลีย 14 คน ด้วยรูปแบบผลงานที่แตกต่างกัน อาทิ ภาพถ่ายดิจิตอล งานวีดิโอ และงานจัดวางแบบอินเทอร์แอททีฟ งานเหล่านี้จะทำให้ผู้ชมได้เห็นศักยภาพของเทคโนโลยีในการปรับเปลี่ยนมุมมอง และประสบการณ์ของผู้ชมที่มีต่อภาพใบหน้าและอัตลักษณ์ร่วมสมัยของผู้คนในโลก ยุคดิจิตอล

นิทรรศการศิลปะนิวมีเดียออสเตรเลีย FACE TO FACE: PORTRAITURE IN A DIGITAL AGE มีเคททีย์ คลีแลนด์ (Kathy Cleland) แห่งมหาวิทยาลัยซิดนี่ย์ เป็นภัณฑารักษ์ และจัดแสดงโดยสถาบันเอเชียลิงค์ (Asialink) และ ดี/ลักซ์/มีเดียอาร์ต (d/Lux/MediaArts) ศิลปินที่มีผลงานนามาจัดแสดงในนิทรรศการครั้งนี้ประกอบด้วย Michele Barker & Anna Munster, Denis Beaubois, Daniel Crooks, Anna Davis & Jason Gee, Emil Goh, Angelica Mesiti, Adam Nash & Mami Yamanaka, David Rosetzky, Rachel Scott, Stelarc และ John Tonkin

4931228638_80735acfa9_b

ดาวน์โหลด E-CATALOGUE

คลิกที่นี่

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

วิดีทัศน์เกี่ยวกับนิทรรศการ FACE TO FACE

FACE TO FACE

FACE TO FACE (on TPBS)

________________________________________________________________________________________

การบรรยาย เกี่ยวกับนิทรรศการโดย Tara Morelos และ Carolyn McKay

จาก d/Lux/MediaArts ก่อนพิธีเปิดในเวลา 17.00-18.00 น. วันที่ 10 กันยายน 2553

________________________________________________________________________________________

พิธีเปิด นิทรรศการ

วันศุกร์ที่ 10 กันยายน 2553 เวลา 18.15 น.

________________________________________________________________________________________

ภาพ เบื้องหลังการติดตั้งนิทรรศการ

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

เกี่ยวกับ Asialink

เอเชียลิงค์เป็นองค์กรชั้นนำของประเทศออสเตรเลีย ทำหน้าที่สร้างความเข้าใจในกลุ่มประเทศเอเชียถึงบทบาทของประเทศออสเตรเลีย ที่มีต่อภูมิภาคนี้ เอเชียลิงค์เป็นศูนย์กลางของข้อมูล การอบรม และเครือข่ายทางวิชาชีพ

เอเชียเป็นองค์กรที่ไม่ใช่เพื่อการงานวิชาการประจำมหาวิทยาลัยเมลเบิร์น และเป็นโครงการที่จัดตั้งโดย Myer Foundation

________________________________________________________________________________________

เกี่ยวกับ d/Lux/MediaArts

d/Lux/MediaArts เป็นหนึ่งในองค์กรแนวหน้าทางด้านภาพยนตร์และมีเดียอาร์ตของประเทศออสเตรเลีย โดยทำงานควบคู่กันไประหว่างวัฒนธรรมภาพยนตร์กับทัศนศิลป์ (มีเดียอาร์ต)

d/Lux/MediaArts นำเสนอนวัตกรรมทางด้านดิจิตอลมีเดียและศิลปินบนแผ่นฟิล์มผ่านทางนิทรรศการ สัญจรและกิจกรรมสาธารณะอื่น ๆ

facebookicon Facebook : d/Lux/Media Arts

Website : คลิกที่นี่

________________________________________________________________________________________

สำหรับ ข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ

สิ ริวัฒน์ โพธิ์กระเจน (เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์)

โทร. 081-629-0457 อีเมล์: siriwatpokrajen@yahoo.com, info.artcenterchula@gmail.com

________________________________________________________________________________________

หอ ศิลปวิทยนิทรรศน์

ชั้น 7 ศูนย์วิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ถนน พญาไท เขตปทุมวัน กรุงเทพ 10330

โทรศัพท์: 0-2218-2965 โทรสาร: 0-2218-2907

อี เมล์: info.artcenterchula@gmail.com

www.car.chula.ac.th/art

Facebook: The Art Center – Chula

เปิด ทำการ จันทร์-ศุกร์: 9.00-19.00 น. เสาร์: 9.00-16.00 น.

ปิด วันอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์

************************************************************

Print Friendly