ปัจจุบันขณะนั้น

ปัจจุบันขณะนั้น

นิทรรศการภาพพิมพ์แกะไม้โดย สุรชัย เอกพลากร

1-31 กรกฎาคม 2553

clip_image002

สุรชัย เอกพลากร จบปริญญาตรีสาขาการสอนวิชาเฉพาะ (ศิลปศึกษา) จากคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย แล้วจึงเดินทางไปศึกษาต่อทางด้านภาพพิมพ์ที่มหาวิทยาลัยศิลปะทามะ ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น จากนั้นกลับมาทำงานเป็นอาจารย์สอนศิลปะอยู่ที่ภาควิชาทัศนศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ตั้งแต่ปี พ.ศ.2537 มาจนถึงปัจจุบัน

ผลงานภาพพิมพ์ของ ผศ. สุรชัย เอกพลากร มีหลากหลายรูปแบบและหลากหลายเทคนิควิธีการ

แต่เทคนิคที่เป็นเฉพาะและมีพัฒนาการอย่างต่อเนื่องมากที่สุดก็คือภาพพิมพ์ แกะไม้

และในการจัดแสดงนิทรรศการเดี่ยวครั้งนี้ จัดขึ้น ณ หอศิลปวิทยนิทรรศน์ ศูนย์วิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยมีแนวคิดดังต่อไปนี้


ผมชอบรูปลักษณ์และพลังที่พวย พุ่งของรอยทีแปรง

ผมมีความรู้สึกอิ่มเอม และสุขใจ

จากการที่ได้สะบัด ทีแปรงที่ ”ได้ความรู้สึกลงบนพื้นที่ว่าง

ผมชอบแกะไม้ ในบางครั้งการแกะรอยทีแปรง

ที่ได้ป้ายปาดไว้บนแผ่นไม้ ให้เหมือนจริงมากที่สุด

ทำให้ผมสนุกสนานและตื่นเต้นกับผลที่ได้เป็นอย่างยิ่ง

ผมชอบแกะไม้ และบางครั้ง การควบคุมรอยแกะไม้ ให้ลื่นไหล อ่อนช้อย

แต่เป็นระบบ เหมือนเส้นสายในลายไทย

ก็ทำให้ผมรู้สึกละเมียดละไมอย่างมี พลังสุดๆ

ผมชอบงานศิลปะ ที่มีความงาม ทั้งในด้านทักษะ

การสื่ออารมณ์ความรู้สึก และความคิด

ผมพยายามสื่อทักษะในการทำ งานของผม

ผ่านความ ลงตัวของการสะบัดทีแปรง

ความสามารถในการแกะไม้ และการพิมพ์

ผมพยายามสื่ออารมณ์ความรู้สึกใน การทำงานศิลปะของผม

ผ่าน จังหวะ ท่าที น้ำหนัก และสีสัน ของรอยทีแปรง

ผมพยายามสื่อความคิดทางศิลปะ ของผม

ที่เกี่ยวข้องกับการรับรู้ของ มนุษย์ว่า สิ่งที่เราคิดว่าเราเห็น

กับสิ่งที่เป็นอยู่ จริงๆแล้วนั้น อาจไม่ใช่สิ่งเดียวกัน

ผ่านรอยทีแปรงบนกระดาษ ที่ปราดแรกดูเหมือนงานจิตรกรรม

ที่ใช้เวลาสะบัดปาดป้ายเพียง ไม่กี่วินาที

แต่แท้จริงแล้วเป็นผลงานภาพพิมพ์ แกะไม้

ที่ต้องใช้เวลาในการสร้างสรรค์มากกว่า มาก

การทำงานศิลปะทำให้ผมมีความสุขและ ได้เรียนรู้อะไรมากมาย

ผมจึงอยากแบ่งปันความสุขและ การเรียนรู้

ที่ได้จากปัจจุบันขณะนั้น และปัจจุบันขณะนี้ กับทุกๆคนครับ

________________________________________________________________________________________

ปัจจุบันขณะนั้น : พิธีเปิดนิทรรศการ

1 กรกฎาคม 2553

________________________________________________________________________________________

วิดีทัศน์เกี่ยวกับนิทรรศการ “ปัจจุบันขณะนั้น”

That Very Moment

ขั้นตอนการทำภาพพิมพ์แกะไม้

โดย ผศ.สุรชัย เอกพลากร

That Very Moment (printmaking process 01)

That Very Moment (printmaking process 02)

That Very Moment (printmaking process 03)

________________________________________________________________________________________

ปัจจุบันขณะนั้น : ภาพเบื้องหลังนิทรรศการ

________________________________________________________________________________________

การบรรยายโดยศิลปิน

ผศ.สุรชัย เอกพลากร

วันจันทร์ที่ 12 กรกฎาคม 2553

13.30-16.00น.

________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ

หรรษา คำล้วน โทร. 085-9457746

สุรชัย เอกพลากร โทร. 089-6865811

สิริวัฒน์ โพธิ์กระเจน (เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์)

โทร. 081-629-0457 อีเมล์: info.artcenterchula@gmail.com

Print Friendly