เบื้องหลังชีวิต

e0b980e0b89ae0b8b7e0b989e0b8ade0b887e0b8abe0b8a5e0b8b1e0b887e0b88ae0b8b5e0b8a7e0b8b4e0b895

นิทรรศการภาพถ่าย เบื้องหลังชีวิต


ณ โถงหน้าหอศิลปวิทยนิทรรศน์ ศูนย์วิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย


11-26 มิถุนายน 2553

_________________________________________________________________________


ในช่วง 4 ปีที่ผ่านมา มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย 3,000 คน หลายพันคนได้รับบาดเจ็บ และได้รับผลกระทบจากความรุนแรงในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ การนำเสนอข่าวในหนังสือพิมพ์และสื่ออื่น ๆ ไม่มีพื้นที่ข่าวเกี่ยวกับวิถีชีวิตของผู้ที่ได้รับผลกระทบเหล่านี้ หากแต่เสนอเป็นเพียงสถิติตัวเลขผู้ได้รับบาดเจ็บ คนส่วนใหญ่ภายนอกพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ไม่ค่อยตระหนักถึงมิติของความเป็นมนุษย์ท่ามกลางความขัดแย้งที่เกิดขึ้น สื่อบางสื่ออาจจะถึงกับส่งเสริมให้เกิดความเข้าใจผิด หรือความเกลียดชังต่อผู้คนที่อยู่ในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้

นิทรรศการรูปภาพนี้ต้องการบอกกล่าวเรื่องราวที่แตกต่างออกไป โดยนำเสนอมิติของความเป็นมนุษย์ท่ามกลางความขัดแย้ง และต้องการแบ่งปันความหวังและเรื่องราวเกี่ยวกับชีวิตของผู้คนเหล่านี้ ซึ่งได้ถูกนำเสนอเป็นแค่เพียงสถิติในสิ่อต่าง ๆ และนิทรรศการนี้ต้องการแสดงให้เห็นตัวตนของพวกเขา ซึ่งไม่เป็นที่รู้จัก

ความขัดแย้งนี้มีศูนย์กลางอยู่ในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้แก่ ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส ภูมิภาคนี้มีประชากรมากกว่าร้อยละ 80 นับถือศาสนาอิสลามและพูดภาษามาลายูท้องถิ่นที่เรียกกันว่าภาษายาวี แหล่งข้อมูลอิสระรายงานว่า มีผู้ได้รับบาดเจ็บจากความรุนแรงถึง 10,609 ราย นับตั้งแต่เดือนมกราคม พ.ศ. 2547 ถึงเดือนมกราคม พ.ศ. 2553 โดยมีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย 4,100 คน ซึ่งเป็นคนมุสลิมมากกว่า 60 เปอร์เซ็นต์

การรวบรวมภาพถ่ายเหล่านี้เพื่อต้องการให้ผู้เข้าชมได้เดินทางไปในสถานที่ที่ปราศจากการแบ่งแยกฝักฝ่าย และอคติที่ขีดแบ่ง “พวกเขา ออกจาก พวกเรา” ภาพถ่ายเหล่านี้ถ่ายโดยผู้หญิงและเยาวชนท้องถิ่นทั้งสิ้น 25 คน โดยมีเป้าหมายเพื่อให้คนภายนอกได้เข้าใจชีวิตประจำวันของผู้ที่ได้รับผลกระทบจากความขัดแย้ง

มูลนิธิฟรีดริค เอแบร์ทและกลุ่มเพื่อนครอบครัวผู้สูญเสียได้มอบกล้องถ่ายภาพแบบดิจิตัลให้กับผู้เข้าร่วมโครงการเพื่อใช้บันทึกภาพ จุดเด่นของนิทรรศการเกิดจากสาระสำคัญที่ผู้ถ่ายภาพต้องการถ่ายทอดออกมาทางรูปถ่ายของพวกเขา

นี่เป็นเรื่องราวที่ถ่ายทอดผ่านสายตาของพวกเขา


pic-11pic-10pic-6pic-2pic-7pic-13

จัดโดย

หลักสูตรศิลป ศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาระหว่างประเทศ คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

กลุ่มเพื่อน ครอบครัวผู้สูญเสีย

มูลนิธิ เพื่อนหญิง

มูลนิธิฟรีด ริค เอแบร์ท

หอศิลปวิทย นิทรรศน์ ศูนย์วิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

_________________________________________________________________________

พิธีเปิดนิทรรศการ “เบื้องหลังชีวิต” : 11 มิถุนายน 2553

_________________________________________________________________________

อ.จิราพร เหล่าเจริญวงศ์ และนิสิตคณะรัฐศาสตร์ ภาควิชาสังคมวิทยาและมนุษยวิทยา

เข้าชมนิทรรศการ “เบื้องหลังชีวิต”

_________________________________________________________________________

เบื้องหลังนิทรรศการ “เบื้องหลังชีวิต”

Print Friendly