แบรนด์นิว 2553

4643539611_045c58f861_b

นิทรรศการศิลปะ แบรนด์ นิว 2553

เวทีสำหรับศิลปินและนักวิจารณ์ศิลปะรุ่นใหม่

ณ หอศิลปวิทยนิทรรศน์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

31 พฤษภาคม 26 มิถุนายน 2553

พิธีเปิดนิทรรศการ: 3 มิถุนายน 53 เวลา 14.00 .

ศิลปิน: อิศเรศ สุทธิศิริ และ อลงกรณ์ ศรีประเสริฐ

ภัณฑารักษ์: อรรฆย์ ฟองสมุทร

เสวนาร่วมกับศิลปินและนักวิจารณ์ของโครงการ แบรนด์ นิว

15 มิถุนายน 2553 เวลา 13.00 16.00 น.

________________________________________________________________

รายชื่อศิลปินเข้าร่วม โครงการ (รวม 5 ท่าน และ 1 กลุ่มศิลปิน)

1. คุณอิศเรศ สุทธิศิริ

2. คุณ อลงกรณ์ ศรีประเสริฐ

3. คุณภูมิ พีชวณิชย์

4. คุณดุษฎี ฮันตระกูล

5. กลุ่มศิลปิน มิ้วท์ มิ้วท์

6. คุณณัฐณรัณ บัวลอย

รายชื่อนักวิจารณ์เข้า ร่วมโครงการ (รวม 3 ท่าน)

1. คุณชล เจนประภาพันธ์

2. คุณกฤษฎา ดุษฎี วนิช

3. คุณสิทธิเดช โรหิตะสุข

________________________________________________________________

เกี่ยวกับ แบรนด์ นิว

โครงการ ศิลปกรรมแบรนด์นิว เป็นโครงการที่ดำเนินต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 7 ด้วย ความร่วมมือจากหอศิลป์ร่วมสมัยหลายแห่ง ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร โครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนศิลปินรุ่นใหม่ให้มีโอกาสแสดงผลงาน เดี่ยว โดยปราศจากการกำหนดหัวเรื่อง และเปิดโอกาสให้กับนักวิจารณ์ศิลปะร่วมสมัยหน้าใหม่ นำเสนอผลงานเขียน เพื่อพัฒนาผลงานให้ก้าวไปสู่การเป็นศิลปินและนักวิจารณ์อาชีพต่อไปในอนาคต นอกจากนี้กิจกรรม โครงการยังมุ่งหมาย ให้เกิดการแลกเปลี่ยนผู้ชม และผู้สนใจงานศิลปะระหว่างหอศิลป์ที่ร่วมโครงการ และสร้างเครือข่ายความร่วมมือ ระหว่างหอศิลป์ร่วมสมัยในกรุงเทพฯ

________________________________________________________________

วิดีทัศน์เกี่ยวกับนิทรรศการ Brand New 2010

Brand New 2010 : อรรฆย์ ฟองสมุทร (บทสัมภาษณ์ภัณฑารักษ์)

Brand New 2010 : อลงกรณ์ ศรีประเสริฐ (บทสัมภาษณ์ศิลปิน)

Brand New 2010 : อิศเรศ สุทธิศิริ (บทสัมภาษณ์ศิลปิน)

________________________________________________________________

นิทรรศการแบรน นิวส์ 2553 : ผลงานของ อลงกรณ์ ศรีประเสริฐ

________________________________________________________________

นิทรรศการแบรน นิวส์ 2553 : ผลงานของ อิศเรศ สุทธิศิริ

________________________________________________________________

พิธีเปิดนิทรรศการแบรนด์ นิวส์ 2553 : 3 มิถุนายน 2553

________________________________________________________________

เบื้องหลังนิทรรศการแบรนด์ นิวส์ 2553

________________________________________________________________

อ.จิราพร เหล่าเจริญวงศ์ และนิสิตคณะรัฐศาสตร์ ภาควิชาสังคมวิทยาและมนุษยวิทยา

เข้าชมนิทรรศการ “แบรนด์ นิวส์ 2553″

________________________________________________________________


Print Friendly