เส้นทางแห่งความอดทน: ชาวชินจากพม่า


โดย Benny Manser

วันที่ 10 มีนาคม 3 เมษายน 2553

หลังจากใช้เวลาในการทำงานหลายปี ในเดือนมีนาคมนี้ Benny Manser จะได้นำเสนอนิทรรศการ Path of Perseverance: The Chin from Burma หรือ “เส้นทางแห่งความอดทน: ชาวชินจากพม่า” ให้สาธารณชนได้ชม ณ หอศิลปวิทยนิทรรศน์ ศูนย์วิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นิทรรศการครั้งนี้จะมีพิธีเปิดอย่างเป็นทางการในวันพุธที่ 10 มีนาคม 2553 เวลา 16.30-19.00 น. พร้อมทั้งจะมีคำปราศัยโดยนักรณรงค์ชาวพม่าในวันดังกล่าวด้วย

นิทรรศการจะนำเสนอผลงานรูปภาพที่ถ่ายทอดประสบการณ์โดยตรงของช่างภาพ ศิลปิน และนักเขียนหนุ่มผู้นี้ การเดินทางและภาพถ่ายของ Benny จะสร้างทั้งความตื้นตันใจและความตระหนักรู้เกี่ยวกับประเด็นความโหดร้ายต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในประเทศพม่า และการที่โลกเหมือนกับจะทิ้งให้คนที่ทุกข์ยากต้องช่วยเหลือตัวเองแต่ลำพัง

ภาพถ่ายบอกเล่าเรื่องราวชนกลุ่มน้อยที่เรียกตัวเองว่า “ชิน” ที่ปัจจุบันอาศัยอยู่ในพม่า อินเดีย และมาเลเซีย นิทรรศการที่สะเทือนใจและสวยงามครั้งนี้เป็นการเดินทางของจิตสำนึกและการสะท้อนทางศิลปะของศิลปินซึ่งกำลังศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาการพัฒนาระหว่างประเทศ ที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยที่ภาพเหล่านี้ได้บันทึกความเป็นจริง ปราศจากการแต่งแต้มหรือความพยายามโน้มน้าวใจให้ผู้ชมเชื่อใด ๆ ผลลัพธ์ที่ได้จึงเป็นความตราตรึงใจและความเป็นจริงที่ไม่อาจขัดแย้งได้

นิทรรศการจะเปิดให้เข้าชมฟรีระหว่างวันที่ 10 มีนาคม ถึง 3 เมษายน ที่หอศิลปวิทยนิทรรศน์ ชั้น 7 ศูนย์วิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เกี่ยวกับศิลปิน

Benny Manser สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีเกียรติยมอันดับ 1 ทางด้าน Computer Animation and Special Effects จาก University of Bradford ประเทศอังกฤษ เนื่องจากพ่อเป็นชาวอังกฤษและแม่เป็นชาวกะเหรี่ยง-มอญ Benny จึงสนใจใช้สื่อภาพถ่ายในการสื่อสารจากมุมมองส่วนตัว เพื่อสร้างความเข้าใจกับผู้ชม โดยเฉพาะในประเด็นต่าง ๆ เกี่ยวกับประเทศพม่า

5_searching_for_vegetables

6_urban_livelihoods

____________________________________________________________________

ภาพเบื้องหลังของนิทรรศการ และพิธีเปิดนิทรรศการ

Print Friendly