รวมมิตร แนวคิดศิลปะ

apichart-gardening-digital-collage

Apichart-Gardening. digital collage

รวมมิตร แนวคิดศิลปะ
โดยคณาจารย์ผู้สอนทัศนศิลป์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ณ หอศิลปวิทยนิทรรศน์ สถาบันวิทยบริการ  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วันที่ 8 ธันวาคม 2552 – 23 มกราคม 2553
พิธีเปิดนิทรรศการ วันอังคารที่ 8 ธันวาคม 2552 เวลา 18.00-20.00 น.

สำหรับนิทรรศการส่งท้ายปี 2552 และต้อนรับปี 2553 หอศิลปวิทยนิทรรศน์ได้ถือเอาช่วงเวลานี้เป็นฤกษ์งามยามดีที่มิตรสหายอาจารย์สอนศิลปะของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจะได้นำผลงานของตนมาจัดแสดงร่วมกันเป็นครั้งแรกให้สาธารณชนและลูกศิษย์ได้ชื่นชม และแลกเปลี่ยนแนวความคิด ความรู้ โดยใช้ผลงานศิลปะเป็นสื่อ

นิทรรศการ “รวมมิตร แนวคิดศิลปะ” ในครั้งนี้จึงมีความสำคัญอย่างยิ่งในการสะท้อนบทบาทของคณาจารย์ในฐานะเป็นผู้สร้างสรรค์บุคลากรให้กับวงการศิลปะไทย และในฐานะผู้พัฒนาองค์ความรู้ด้านศิลปะของประเทศ ซึ่งบทบาทดังกล่าวจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้ให้ความสำคัญเป็นอย่างสูงในฐานะสถาบันอุดมศึกษารัฐ

krisaya-21kl-home-is-where-your-mom-is
Krisaya-21KL Home is where your mom is

prapon-mosaik1

Prapon-Mosaik1

คณาจารย์ที่ร่วมแสดงงานมีทั้งหมด 14 ท่าน ได้แก่
รองศาสตราจารย์ กมล เผ่าสวัสดิ์
รองศาสตราจารย์ คึกเดช กันตามระ
รองศาสตราจารย์ จิระพัฒน์ พิตรปรีชา
รองศาสตราจารย์ ดร.ปุณณรัตน์ พิชญไพบูลย์
รองศาสตราจารย์ สมโภชน์ ทองแดง
รองศาสตราจารย์ สัญญา วงศ์อร่าม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เบญจรงค์ โควาพิทักษ์เทศ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุรชัย เอกพลากร
อาจารย์ ดร. ประพล คำจิ่ม
อาจารย์ ดร. อภิชาติ พลประเสริฐ
อาจารย์ กระสินธุ์ อินสว่าง
อาจารย์ กฤษญา เหลืองอานันทกุล
อาจารย์ ตระการ พนมวัน ณ อยุธยา
อาจารย์ เปี่ยมจันทร์ บุญไตร
ผลงานในนิทรรศการประกอบไปด้วยงานจิตรกรรม ประติมากรรม ภาพพิมพ์ ภาพถ่าย ตลอดจนถึงงานจัดวาง

นับเป็นโอกาสดีที่มีได้ไม่บ่อยนักที่จะมีการรวบรวมงานจากคณาจารย์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมาจัดแสดงร่วมกัน ผู้สนใจทั่วไปสามารถชมผลงานเหล่านี้ได้ตั้งแต่ 8 ธันวาคม 2552 ไปจนถึง 23 มกราคม 2553

jirapat-after-the-gold-rush1

Jirapat-AFTER THE GOLD RUSH

surachai-white-olence

Surachai-white-olence

ภาพบรรยากาศพิธีเปิดนิทรรศการ “รวมมิตร แนวคิดศิลปะ”

วันอังคารที่ 8 ธันวาคม 2552 เวลา 18.00-20.00 น.

โปรแกรมเพื่อการศึกษา: การบรรยายโดยศิลปิน นิทรรศการ “รวมมิตร แนวคิดศิลปะ”

ผู้บรรยาย: คณาจารย์ผู้ร่วมแสดงผลงาน
วันอังคารที่ 19 มกราคม เวลา 14.00-16.00 น. (ลงทะเบียน 13.45 น.)
โถงหน้าหอศิลปวิทยนิทรรศน์ ชั้น 7 สถาบันวิทยบริการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

*การบรรยายเป็นภาษาไทย

หอศิลปวิทยนิทรรศน์ สถาบันวิทยบริการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอเชิญทุกท่านที่สนใจเข้าร่วมฟังการบรรยายโดยศิลปินจากงานนิทรรศการ “รวมมิตร แนวคิดศิลปะ” ซึ่งเป็นการแสดงงานร่วมกันครั้งแรกของคณาจารย์ผู้สอนทัศนศิลป์แห่ง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในการบรรยายครั้งนี้ ศิลปินแต่ละท่านจะกล่าวถึงแนวคิดในการทำงานของตน ตลอดจนร่วมเสวนาเรื่องการเรียนการสอนศิลปะในปัจจุบันของคณะครุศาสตร์และคณะ ศิลปกรรมศาสตร์และการศึกษาศิลปะในประเทศไทย

ผู้ร่วมบรรยายมีอาทิ รองศาสตราจารย์ ดร. ปุณณรัตน์ พิชญไพบูลย์ และ รองศาสตราจารย์ สมโพชน์ ทองแดง จากคณะครุศาสตร์ และ รองศาสตราจารย์ กมล เผ่าสวัสดิ์ และ อาจารย์ ดร. ประพล คำจิ่ม จากคณะศิลปกรรมศาสตร์

4189250781_52ba256407_b

กิจกรรมวันเด็ก 9 มกราคม 2553

เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2553 คณะครูและนักเรียนโรงเรียนสหวิทย์ จังหวัดสุพรรณบุรี เข้าชมนิทรรศการ “รวมมิตร แนวคิดศิลปะ” โดยมี อ.สืบแสง แสงวชิระภิบาล ต้อนรับและให้ความรู้แก่นักเรียน

ข่าวนิทรรศการ “รวมมิตร แนวคิดศิลปะ” ในหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ 10 ธันวาคม 2552

Print Friendly