ดนตรีในสวน

บรรยากาศการแสดงดนตรีในสวน ณ ลานหน้าสถาบันวิทยบริการ

เนื่องในวันมหาธีรราชานุสรณ์

ระหว่างวันที่ 25-27 พฤศจิกายน 2552

______________________________________________________________________________________

บรรยากาศการแสดงดนตรีในสวน ณ ลานหน้าศูนย์วิทยทรัพยากร

เนื่องในวันมหาธีรราชานุสรณ์

ระหว่างวันที่ 24-26 พฤศจิกายน 2553


ภาพบรรยากาศวันพุธที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ.2553 – วง PARADOX

ภาพบรรยากาศวันพฤหัสบดีที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ.2553 – วง กองทัพเรือ

ภาพ บรรยากาศวันพฤหัสบดีที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ.2553 – วง CU-BAND

______________________________________________________________________________________

Print Friendly