Unspeaking Engagements

img_9006 dscn4559re

img_9103re img_9084re img_9082 img_9060re

img_9064re picture-133re img_9088 img_9013

27 สิงหาคม – 26 กันยายน 2552
Unspeaking Engagements
พิธีเปิดงาน วันพฤหัสบดีที่ 27 สิงหาคม 2552 เวลา 18.00-20.00 น.
นิทรรศการสัญจร จากกรุงเทพ สู่ Coventry

Curators:  ดร.ไบรอัน เคอร์ติน และ ศาสตราจารย์ สตีฟ ดัทตัน
หอศิลปวิทยนิทรรศน์ สถาบันวิทยบริการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Lanchester Gallery, School of Art and Design, Coventry University, Britain
1 กุมภาพันธ์ – 3 มีนาคม 2553

ศิลปิน
Tintin Cooper, Institute of Beasts, Adam James, Michael Lee, Tanya Madsen Mahon, Brigid McLeer, Ho Ming-Kuei, Be Takerng Pattanopas, Kamol Phaosavasdi, Nigel Power and Elias Wyber, Hester Reeve, Jonathan Shaw and Carl von Weiler

Frenchgate Centre be-takerng-pattanopas-2009-pous-soup-1-150-x-50-x-10-cm-mixed-media-and-light-resize adam-james-mr-posy-2008-digital-inkjet-185-x-254-inches-resize

นิทรรศการ นี้ อาจนำไปสู่ความเข้าใจคำถามสำคัญในวงการศิลปะนานาชาติ – ใคร ทำ อะไร อย่างไร เมื่อไหร่ และ ทำกับใคร – และนี่จะโยงใยเข้ากับวิวาทะทางทฤษฎี ว่าด้วยการปะทะสังสรรค์ระหว่างการแสดง(performance) กับ การทำให้ปรากฏ(performativity) และนำไปสู่ประเด็นวิพากษ์ใหม่ เกี่ยวกับศิลปะสัมพัทธ์ (relational art หรือ participatory art).  การที่เป็นนิทรรศการนานาชาติ ทำให้ Unspeaking Engagements สามารถแสดงให้ความเข้าใจหลากหลาย ที่ศิลปิน(แต่ละชาติ)มีต่อวิธีการและเป้าหมายเดียวกัน.  ทฤษฎีและการรับรู้ (theories และ sensibilities) ซึ่งพัฒนาจากซีกโลกหนึ่ง อาจถูกทดสอบอย่างหนักหน่วงในอีกซึกโลกหนึ่ง, นำไปสู่ผลลัพท์เข้มข้นคาดไม่ถึง และก่อตัวเกิดสิ่งใหม่ๆตามมา.

ศิลปะในนิทรรศการนี้ ประกอบด้วย ภาพลายเส้น, วิดีทัศน์, สื่ออินเตอร์แอคทีฟ, อินสตอลเลชั่น จำเพาะที่, การแสดง และ ประติมากรรม.

หอศิลปวิทยนิทรรศน์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ยินดีเสนอนิทรรศการทัศนศิลป์นานาชาติ โดยความร่วมมือกับ คณะศิลปะและการออกแบบ  มหาวิทยาลัยโคเวนทรี ประเทศอังกฤษ.   นิทรรศการนี้แสดงผลงานของศิลปินจากประเทศไทย, ไอร์แลนด์, สิงคโปร์, ไต้หวัน และ สหราชอาณาจักร  เริ่มแสดงที่กรุงเทพ แล้วสัญจรไปแสดงอีกครั้งที่โคเวนทรี (Coventry) ในต้นปีหน้า.

ศิลปินในนิทรรศการ Unspeaking Engagements (จับใจ-ไร้คำ) สำรวจกระบวนการ อันอาศัยกายและกาล เพื่อสร้่างสรรค์ศิลปะ.   แต่ละคนต่างใส่ใจในความระลึกรู้กายของศิลปินและกายของผู้ชม โดยสัมพันธ์กับ เวลา และ สเปซ.  ประเด็นหลักคือ คำถามว่า ความตระหนักรู้ที่ว่า อาจสร้าง, สัมผัส, นำเสนอ, และ ในที่สุด ทำให้ปรากฏผ่านงานศิลปะ ได้อย่างไร.  Unspeaking Engagements นำเสนองานศิลปะ ในฐานะที่เป็นแหล่งขับเคลื่อนประสพการณ์, ต่างจากศิลปะทั่วไป ที่มักเรียกร้องสภาพตัดขาดจากสิ่งรอบตัว และมักเสนอการตีความจำเพาะหรือสมบูรณ์.

เกี่ยวกับ Curators

img_9103re
ดร. ไบรอัน เคอร์ติน (Brian Curtin) เป็นนักวิจารณ์ศิลปะและภัณฑารักษ์อิสระ ทำงานอยู่ในกรุงเทพฯ และเป็นวิทยากร/อาจารย์ที่ปรึกษาพิเศษ ให้กับหลักสูตรดุษฎีบัณฑิต สาขา Design Art ของมหาวิทยาลัยศิลปากร.

steve

สตีฟ ดัทตัน (Steve Dutton) สำเร็จการศึกษาจากราชวิทยาลัยศิลปะแห่งอังกฤษ (RCA) เป็น ศิลปินและศาสตราจารย์สาขาการสร้างสรรค์ของมหาวิทยาลัยโคเวนทรี สหราชอาณาจักร.  ดัทตัน เคยแสดงผลงานศิลปะมาทั่วสหราชอาณาจักร และในอีกหลายประเทศ.

โปรแกรมเพื่อการศึกษานิทรรศการ Unspeaking Engagements
วันศุกร์ที่ 28 สิงหาคม 2552 ดังนี้

1. การบรรยายแนะนำนิทรรศการ
โดย ฺDr Brian Curtin ภัณฑารักษ์ เวลา 13.30-14.00 น.

dsc_0021 dsc_0032 dsc_0018
2. การบรรยายโดยศิลปิน
โดย Brigid McLeer เวลา 14.00-15.00 น.

picture-002 picture-007 picture-004
3. โครงการพิเศษที่อาศัยการมีส่วนร่วมของผู้มาฟังบรรยาย
โดย Tanya Madsen Mahon ตั้งแต่เวลา 15.15 น. เป็นต้นไป
*การบรรยายเป็นภาษาอังกฤษพร้อมล่ามภาษาไทย

picture-050 picture-058 picture-083

picture-063 picture-087 picture-090

dsc00798 dsc00799 dsc00797

dsc00789 dsc00802 dsc00803

นิทรรศการ Unspeaking Engagements มี Dr Brian Curtin นักวิจารณ์ศิลปะและภัณฑารักษ์อิสระ ซึ่งทำงานอยู่ที่ประเทศไทย และ ศาสตราจารย์ Steve Dutton จาก Coventry University เป็น ภัณฑารักษ์ โดยทั้งคู่ได้รวบรวมศิลปินทั้งไทยและเทศจำนวน 13 คน/กลุ่ม ซึ่งในจะแสดงงานหลากหลายรูปแบบ อาทิ ภาพลายเส้น ประติมากรรม วิดีทัศน์ สื่ออินเตอร์แอคทีฟ งานจัดวาง และศิลปะการแสดง โดยตัวงานจะพูดถึงความสัมพันธ์ของผู้ชมที่มีต่อความสมบูรณ์ของงานศิลปะ
งานเหล่านี้จะไม่ประสบความสำเร็จเลยหากผู้ชมงานไม่เข้ามามีส่วนร่วม ใช้เวลา และมีปฏิสัมพันธ์ กับตัวงานไม่ว่าจะในแง่กายภาพหรืออารมณ์และจินตนาการ
ศิลปินทั้ง 13 คน/กลุ่ม ได้แก่ Tintin Cooper, Institute of Beasts, Adam James, Michael Lee, Tanya Madson Mahon, Brigid McLeer, Ho Ming-Kuei, บี เถกิง พัฒโนภาษ, กมล เผ่าสวัสดิ์, Nigel Power และ Elias Wyber, Hester Reeve, Jonathan Shaw และ Carl von Weiler

ตื้นลึกหนาบาง La Fête

dsc_0022re dsc_0023re dsc_0024re

dsc_0038re dsc_0039re dsc_0005re

การบรรยายทางวัฒนธรรมเกี่ยวกับเทศกาลวัฒนธรรมฝรั่งเศส-ไทย
โดย สเตฟาน เนแกร็ง ผู้ช่วยทูตด้านวัฒนธรรม สถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศส

วันจันทร์ที่ 31 สิงหาคม 2552 เวลา 13.30-16.00 น.
ณ หอศิลปวิทยนิทรรศน์ ชั้น 7 สถาบันวิทยบริการ (หอสมุดกลาง) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
*การบรรยายเป็นภาษาฝรั่งเศสพร้อมล่ามภาษาไทย

ทางหอศิลปวิทยนิทรรศน์ได้รับเกียรติจากผู้ช่วยทูตด้านวัฒนธรรม สถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทย คุณสเตฟาน เนเกร็ง ผู้อยู่เบื้องหลังความสำเร็จของเทศกาลวัฒนธรรมฝรั่งเศส-ไทย ที่ใช้ชื่อว่า La Fête ในการจัดบรรยายทางวัฒนธรรมในหัวข้อ “ตื้นลึกหนาบาง La Fête”

เทศกาล La Fête เป็นเทศกาลที่ดำเนินกิจการสนับสนุนทางด้านวัฒนธรรมของศิลปินไทยและฝรั่งเศส และจัดขึ้นเป็นประจำทุกปีในช่วงเดือนมิถุนายนมาตั้งแต่ปี 2548 เทศกาลไม่ได้นำเสนอผลงานประเภทใดประเภทหนึ่ง แต่ได้รวบรวมศิลปะหลากหลายแขนงเข้าไว้ด้วยกัน อาทิ ทัศนศิลป์ การแสดงบนเวที ภาพยนตร์ ดนตรี หรือแม้กระทั่งอาหาร เพื่อแสดงถึงวัฒนธรรมฝรั่งเศสในปัจจุบัน ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมกับศิลปินชาวไทย และสร้างประสบการณ์ใหม่ ๆ ให้กับผู้ชม

เหนือสิ่งอื่นใด การจัดเทศกาลจำต้องมีบุคลากร การวางแผนงาน และการคัดสรรที่ดีจึงจะประสบความสำเร็จได้ สิ่งที่กล่าวมานี้น่าจะเป็นการเรียนรู้ที่ดีสำหรับนิสิต นักศึกษา และบุคคลที่สนใจในการจัดการทางวัฒนธรรมและการบริหารจัดการงานวัฒนธรรมที่มี ขนาดใหญ่ ทั้งยังสะท้อนและเปรียบเทียบนโยบายของประเทศไทยในการสนับสนุนและส่งเสริมงาน ด้านศิลปะวัฒนธรรมด้วย

Print Friendly